Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Edrica Huws Patchworks / Clytweithiau Edrica Huws
Edrica Huws, Val Shields, Daniel Huws
ISBN: 9780955602108 (0955602106)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Manaman, Aberystwyth
Golygwyd gan Daniel Huws Fformat: Clawr Meddal, 280x210 mm, 96 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £10.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn cynnwys lluniau clytwaith yr arlunydd Edrica Huws (1907-1999) gyda delweddau atgynyrchiedig lliw llawn.

A volume containing the patchwork pictures of the artist Edrica Huws (1907-1999) with colour reproductions.
English review follows

Cyhoeddwyd y gyfrol hon i gyd-fynd ag arddangosfa o glytweithiau Edrica Huws a gynhaliwyd yn Oriel Ynys Mn yn ystod haf 2007. Fel y mwyafrif o gatalogau arddangosfeydd, mae ynddo nifer gynhwysfawr o luniau yn ogystal thair ysgrif ar fywyd Edrica Huws, ei safle yn hanes clytwaith a sylwadau gan yr artist ei hun. I'r darllenydd fu'n ddigon ffodus i weld yr arddangosfa, mae'n siŵr bod y catalog yn dwyn i gof y profiad o weld yr arddangosion yn bersonol. (Trueni, efallai, fod diffyg eglurder ambell lun yn amharu ar y pleser hwn). Ond mae hynny'n codi'r cwestiwn: a yw'r llyfr o ddiddordeb i rywun na welodd yr arddangosfa?

I rywun sy'n perthyn i'r categori hwn, fe fu'r gyfrol yn agoriad llygad ac yn ysgogiad meddwl hefyd. Yn agoriad llygad oherwydd, fel mae Edrica Huws ei hun yn egluro, nid clytwaith ynddo'i hun oedd ei bwriad o gwbl ond defnyddio clytwaith fel cyfrwng i wireddu ei gweledigaeth artistig. Nifer fechan iawn o artistiaid sy'n defnyddio'r fath gyfrwng tipyn o syndod, felly, yw nad oes yr un cyfeiriad at waith Tracey Emin. Difyr oedd darllen ei rheswm dros ddewis y fath gyfrwng anarferol.

I gwiltwraig frwd (yn hytrach na dawnus!) sy'n hen gyfarwydd 'r llyfrau di-ri am glytwaith sy'n pwysleisio techneg a meistroli crefft, roedd gwaith Edrica Huws yn taro nodyn anarferol. Yn wir, roedd hi'n ysbrydoliaeth i mi i ddarganfod nad yw diffyg techneg berffaith yn rhwystr i'r ymdrech greadigol. Fel sy'n glir o'i sylwadau ac yn wir am y llun ar glawr y llyfr, doedd ganddi fawr o ddiddordeb mewn creu crefftwaith cain.

Cryfder diamheuol y llyfr hwn yw ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol 'r drafodaeth ynglŷn r ffin rhwng celf a chrefft. Mae gwaith Edrica Huws yn haeddu'r fath sylw oherwydd mae'n ein gwthio i gydnabod y grefft sydd mewn gwaith celf a'r gelfyddyd mewn gwaith crefft.

Non Vaughan-Thomas

*************

This volume was published to coincide with an exhibition of patchworks by Edrica Huws which was held at Oriel Ynys Mn during the summer of 2007. Like most exhibition catalogues, it has a comprehensive collection of photographs as well as three essays on the life of Edrica Huws, her place in the history of patchwork as well as observations by the artist herself. To the reader lucky enough to have seen the exhibition, no doubt the catalogue will serve as a way of recalling the experience of having seen the exhibits in person. (It is a pity, perhaps, that the pleasure would be marred by the lack of clarity in some of the illustrations.) But this then begs the question: is this book of any interest to someone who didn't see the exhibition?

As someone who belongs to this latter category, this volume proved to be a thought-provoking eye-opener. An eye-opener because, as Edrica Huws herself explains, patchwork per se was not her purpose but she used patchwork as a medium to realize her artistic vision. Few artists indeed use this medium it is somewhat surprising, therefore, that there isn't a single reference to the work of Tracey Emin. It was fascinating to read the reasoning behind her choice of medium.

As an enthusiastic (rather than gifted!) quilter who is very familiar with the innumerable books on patchwork which emphasize technique and mastering the craft, Edrica Huws's work strikes an unusual note. Indeed it was inspirational for me to learn that lack of perfect technique is no hindrance to artistic endeavour. As is clear from her observations and from the illustration on the book's cover, she had little interest in producing fine craftwork.

This book's undoubted strength is that it deals directly with the discussion on the border which lies between art and craft. Edrica Huws's work deserves attention if only because it pushes us to recognize the craft in a work of art and the art in a work of craft.

Non Vaughan-Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Welsh Nicknames
Les Chamberlain
£3.95
 
Prynwch
King Arthur and his Knights
Diane Namm
£3.99
 
Prynwch
Fifty Years Within ...
John M. Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch