Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nant Gwrtheyrn – The Enchantment/Y Swyngyfaredd
Glyn Davies
ISBN: 9780955700323 (0955700329)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2009
Cyhoeddwr: Glyn Davies Photography / Ffotograffiaeth Glyn Davies, Porthaethwy
Fformat: Clawr Caled, 247x245 mm, 152 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael trwy'r cyhoeddwyr yn unig Ein Pris: £25.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
I Glyn Davies, roedd cwm coll Nant Gwrtheyrn yn lle o atgofion rhyfeddol plentyndod. Yna, cwrddodd â'r Dr Carl Clowes, dyn yr oedd ei waith yn y 1970au wedi helpu i droi'r pentref gwag, a oedd gynt yn gartref i weithwyr chwareli ithfaen, yn ganolfan ar gyfer yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig. Ymateb un dyn yw'r gyfrol hon i agweddau niferus y cwm swynol hwn.

For Glyn Davies, the lost valley of Nant Gwrtheyrn, hidden away on the Llŷn Peninsula, was a place of mysterious childhood memories. Then he met Dr Carl Clowes, whose work in the 1970s helped turn the deserted granite-quarrying village into a centre for Welsh language and culture. This collection of images is essentially one man's response to the many facets of this enchanting valley.
English review follows

Cymysgfa ryfedd o nwyd a gwrthrychedd – dyna a gawn yn nelweddau lliw ysbrydoledig – ac ysbrydol – Glyn Davies, yr artist-ffotograffydd o Fôn, wrth iddo ddarlunio Nant Gwrtheyrn, y pentref sy’n glynu fel gelen ar fynydd-dir moel gogledd Llŷn, pentref a fu unwaith yn ganolfan i’r diwydiant llechi ond sydd bellach yn ganolfan breswyl i ddysgwyr y Gymraeg.

Yn Swydd Gaer y ganed Glyn Davies, ei dad yn Gymro a’i fam yn Saesnes, a’r ddau yn artistiaid wrth eu galwedigaeth. Fe’i magwyd yng Nghernyw cyn symud yn ôl ‘adref’ i Fôn, ac mae ei ddelweddau wedi eu cynllunio a’u cyfansoddi’n ofalus iawn wrth osod y pentref o fewn cyd-destun ei unigedd gwledig, a hynny mewn gwynt a glaw, eira a heulwen.

Ceir yma ryw fywiogrwydd sylfaenol amrwd ar y tudalennau – weithiau mewn llenni llwyd o storm ddidostur yn nesáu at y pentref dros y môr sydd yr un un lliw llwyd â’r llechi, weithiau yn adfeilion rhydlyd y peiriannau mud; peiriannau a fu unwaith yn taranu ac yn adleisio dros y mynyddoedd. Mae dealltwriaeth a rheolaeth y ffotograffydd o olau, boed hwnnw’n olau naturiol neu’n artiffisial, yn ardderchog, ac yn sicrhau fod yna ddyfnder ac egni yn y lluniau. Ategir sylwadau sensitif Glyn Davies a’r Dr Carl Clowes, Cadeirydd Ymddiriedolwyr y ‘Nant’, at y cyfan.

Os oes rhaid nodi unrhyw feirniadaeth am y ffotograffau yn y llyfr dwyieithog hardd hwn, efallai fod hynny’n ymwneud â’r prinder o bobl sydd yma. Er ein bod yn gweld olion eu presenoldeb – hen weithfeydd mwyn, adfeilion tawel y glanfeydd, ffermdai adfeiliedig – ni chawn weld yr un person o fewn fframiau’r lluniau. Mae hyd yn oed yr ystafelloedd dosbarth a’r ystafelloedd gwely yn y pentref sydd wedi’i adnewyddu yn wag o bresenoldeb dynol. Rhaid cyfaddef fod hyn yn fy nharo i’n rhyfedd iawn o ystyried bod y lleoliad bellach yn arddangos buddugoliaeth gobaith dynol yn wyneb pob trallod.

Ond wedi dweud hynny, mae hwn yn llyfr godidog, wedi’i gynhyrchu’n wych, ac mae safon yr atgynyrchiadau'n ei wneud yn bleser cael cydio ynddo a phori drwyddo.

Keith Morris

*************

Anglesey based artist-photographer Glyn Davies’s haunting – and sometimes haunted – colour images of Nant Gwrtheyrn, the former slate-mining village which is now a residential centre for the learning of Welsh, clinging like a limpet to the harsh mountainside of the northern Lleyn peninsula, are a curious mixture of an insider’s passion and an outsider’s objectivity.

Born in Cheshire, to a Welsh father and an English mother, both of whom were working artists, raised amongst fellow Celts in Cornwall, and now living back ‘home’ in Menai Bridge, Glyn Davies’s meticulously planned and composed images squarely locate the village in it’s rural isolation, through wind and rain, snow and sunshine.

There is a raw elemental vitality that leaps off the page – whether it be the grey curtains of an impending blizzard remorselessly advancing on the village across the slate-grey sea or the rusting hulks of the former slate-mine machinery now silent but which once would have thundered and echoed through the hills. His understanding and control of light – natural and artificial – is exemplary. The photos have depth and vibrancy, and are enhanced by sensitive captioning and essays by both Glyn Davies himself and Dr Carl Clowes, Chair of the Trustees of the ‘Nant’.

If I do have any criticisms of the photographs in this handsomely-bound, fully bilingual book, it is regarding the curious absence of people. While we see the remains of their presence – old quarry workings, abandoned and ruined jetties and dilapidated farmhouses – not one living person makes it into the photographer’s frame. Even the images of the classrooms and bedrooms in the renovated village are devoid of human presence. For a location that, if nothing else, is a measure of the triumph of human hope over adversity, I find this a little troubling.

Aside from that, this is a very fine book, produced to the highest standard and the sheer quality of the reproductions make it a joy to hold.

Keith Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
They Sank the Red Dragon
Bernard Edwards
£9.95
 
Prynwch
Cyfres Syniad Da: Llongau ...
Thomas Herbert Jones
£5.00
 
Prynwch
At the Source
Gillian Clarke
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch