Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Drywydd y Dringwyr
Dewi Jones
ISBN: 9780956258557 (0956258557)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Dwyfor, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £10.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyflwynir yn y gyfrol hon grynodeb o hanes datblygiad mynydda fel adloniant corfforol ym mynyddoedd Eryri, yr Alpau, yr Himalaia ac America o'r cyfnod cynharaf hyd at y 1920au. Ymddengys mai o'r arferiad o gerdded a sgrialu ar gribau'r mynyddoedd yr esblygodd dringo fel camp ar wahân, er bod yr agweddau hyn yn aml yn cyd-fynd. Ceir cyflwyniad gan Eric Jones, Tremadog.

This volume presents the history of the development of mountaineering as a physical recreation in the mountains of Snowdonia, the Alps, the Himalayas and America, from the earliest period until the 1920s. It appears that mountaineering evolved from the habit of walking and climbing on mountaintops. With a preface by Eric Jones Tremadog.
Cyfrol iw chroesawu yw hon - maen orlawn o ffeithiau diddorol a storau difyr am fynydda. Maen amlwg fod yr awdur yn caru mynydda, yn treulio ei amser hamdden yn cerdded y mynyddoedd ac yn ymddiddori ym mhopeth syn ymwneud mynyddoedd. Cawn yma ffrwyth ei ymchwil gyda ffynhonnell pob ffaith wedii chofnodi ar ddiwedd pob un or saith pennod.

Rhy bwyslais mawr ar ddefnyddio enwau Cymraeg. Sin a Sin oedd enwr brodorion am y meini ar ben Tryfan yn hytrach nag Adda ac Efa. Ceisiodd un mynyddwr cynnar fabwysiadu Miga Moga yn lle zig-gags roedd ef yn ysgrifennu am fynydda yn Gymraeg ar ddechraur ganrif ddiwethaf ac yn cyfarch pawb ar y llwybrau gyda bore da ond anaml y byddai rhywun yn ymateb.

Mae storir ddamwain enwog fu ar y Matterhorn yn y llyfr a hefyd yr ymgyrchoedd cynnar ar Chomolungma. Deallwn fod Cyrnol George Everest wedi cael ei eni yn sir Frycheiniog ac maen debyg mai Mallorys Ridge yw enwr ddringfa ar grib ganolog y Garn, Drws y Coed. Maer llyfr, yn ogystal, yn trafod y ddau ddringwr gydar cyfenw Jones Owen Glynne Jones a Humphrey Owen Jones. Bu ir ddau seren yma farwn llawer rhy gynnar mewn damweiniau ar yr Alpau - H. O. Jones pan oedd ar ei fis ml yn Chamonix. Mae Pointe Jones ar yr Aiguille Blanche de Peuterey ger Mont Blanc i gofio amdano a sawl plac yng Nghymru yn sn am O. G. neur Only Genuine Jones.

Ni ddylid byth sn am goncro mynydd yn l yr awdur, a dwin cytunon llwyr hynny. Maen holi pam fod dyn yn mynydda ac yn cael yr ateb gan George Lyttleton yn 1756 - I may this ramble, preserve a stock of health that may last all winter. Ond wedir holl gyhoeddusrwydd ir ddamwain ar y Matterhorn, dechreuodd pobl feddwl mai rhyfyg yw mynydda. Dywedir i neb llai nar Frenhines Fictoria holi a fyddai modd cael deddf i rwystro pobl rhag peryglu eu bywydau ar fynyddoedd. Ein lwc ni, a lwc yr awdur, yw iddi fethu.

Gwen Aaron

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caersaint
Angharad Price
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch