Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Camu'n l a Storau Eraill
Glyn Adda
ISBN: 9780956651679 (0956651674)Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2012Cyhoeddwr: Dalen Newydd
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 400 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £15.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol hon ceir 16 o straeon, amrywiol o ran hyd a dyfais. Canolbwynt y digwydd yw Cwmadda, ardal wledig, gyn-ddiwydiannol ar gwr Eryri. Oddi yno eir am dro i dref llawr gwlad, Aberadda a Chaeradda, weithiau cyn belled â Chaerdydd, Llundain a Ffrainc. Gwelir fod y straeon mewn amrywiol gyweiriau. Ond y prif gywair yw dychan.

Sixteen satirical stories located in the fictional village of Cwmadda, a rural, post-industrial area on the edge of Snowdonia.
Prin iawn ywr awduron sydd wedi gwneud i mi chwerthin yn uchel. Yn eu plith mae Wil Sam ac Eirwyn Pontsin. At y rhain ychwanegwch Glyn Adda ai gasgliad rhyfeddol o storau byrion, Camun l a Storau Eraill.

Do, fe wnes i chwerthin lond fy mol wrth ddarllen hanesion am yr anghydfod rhwng gwahanol drigolion Winllan Wen a Thyddyn Sais. A dyna i chi wedyn saga Pauline, y wraig drws nesa syn penderfynu dysgu Cymraeg. Dwy stori syn ddamhegion crwn a chryno.

Maer un stori ar bymtheg sydd yn y casgliad i gyd yn berlau. Dyma waith awdur syn berchen ar lygaid craff, clustiau meinion a dychymyg syn drn. Mae dychan a hiwmor cynnil ac weithiau dynerwch atgofus yn rhedeg drwyr cyfan.

Ffugenw yw Glyn Adda, wrth gwrs, ar un on hieithyddion praffaf a phuraf. Dyma werslyfr i unrhyw awdur sydd am fynegi ei hun yn glir a diamwys. Gall ein harwain fesul cam tuag at uchafbwynt o chwerthin neu weithiau i ddyffryn o ddwyster. Ond y geiriau allweddol yw dychan ac eironi. A dydir dyfeisgarwch byth yn troin glyfrwch bas, byth yn troin gimics.

Da yw cael storau byr syn cyflawni'r hyn a nodir ar y tun. Maen nhwn storau. Maen nhwn fyr. Ac yn rhedeg trwyddynt fel llythrennau drwy roc mae yma idiomau a phriod-ddulliau cyhyrog ac ysgytwol. Maer ieithwedd ar gystrawen yn pefrio drwyddi draw, yn gadarn ond eton ystwyth.

Y mae yma aml haenau, ac ambell ddolen syn ein clymu wrth ein gorffennol, yn hanesyddol a llenyddol. Cymerwch stori sydd ar ffurf sgript rhaglen radio debyg i Beti ai Phobol. Maer gwestain gyn-awyrennwr a fun rhan o gyrch y Dambusters. Maen dod adre i wynebu bygythiad Awdurdod Dŵr Birmingham i foddi ei gwm genedigol. Maen llwyddo i atal y llanw, ond boddir y cwm wedyn gan y mewnlifiad. Enwr stori yw Dyddiau Olaf Derlwyn. Enwr awyrennwr yw Emlyn. Ie, dyfeisgarwch.

Mae teitl y gyfrol yn llawn arwyddocd. Weithiau, fel yn Wythnos yng Nghymru Fu mae en arwyddocd llythrennol. Felly hefyd y stori syn disgrifior cyfarfyddiad rhwng Ellis Wynne a Sin Cent. Mae yma gamun l hefyd i asesu sefyllfa, fel yn Pobl y Ffridd ac Isio Mwy. Ac mae storau fel Y Llwybrau Gynt a Marion, Marian a Minnau yn gamu nl hiraethus a thyner.

Dyma gyfrol y talai i bob egin awdur ac ambell un sydd wedi ymsefydlu hefyd ei darllen. Maer Gymraeg yn llifo megis afon drwyddi a bu ei darllen yn bleser pur.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Celtic Dawn - Celtic ...
Peter Berresford Ellis
£5.00
 
Prynwch
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Cilmeri a Cherddi Eraill
Gerallt Lloyd Owen
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch