Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfrolau Cenedl: 7. Dramâu W. J. Gruffydd
W. J. Gruffydd
ISBN: 9780956651693 (0956651690)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Dalen Newydd, Bangor
Golygwyd gan Dafydd Glyn Jones Fformat: Clawr Meddal, 207x148 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golygiad newydd gan Dafydd Glyn Jones o ddwy o ddramâu W. J. Gruffydd. Ar ei chanmlwyddiant eleni, 'Beddau'r Proffwydi' - y fwyaf nodedig o'r 'hen ddramâu'? Barned darllenwyr heddiw. Hefyd, 'Dyrchafiad Arall i Gymro' - perthnasol bob amser.

A volume comprising two plays by W. J. Gruffydd: 'Beddau'r Proffwydi' portraying intellectual fickleness, and which claims to be the first play in the Welsh language performed in a theatre, and 'Dyrchafiad Arall i Gymro' portraying tension between self-interest and principle.
Pan gyhoeddwyd Beddaur Proffwydi (1913) a Dyrchafiad Arall i Gymro (1914) gyntaf, mewn print stremplyd ar bapur trwchus, edrychid arnynt fel pethau go beryglus a heriol. Ar eu newydd wedd yma, rhwng cloriau sgleiniog, diau yu gwelir yn ddigon dof ond nid ydynt yn llai diddorol nac arwyddocaol or herwydd.

Enghreifftiau sydd yma (ar enghreifftiau mwyaf cymen, gellid dadlau) o ffenomen degawdau agoriadol yr ugeinfed ganrif, sef dramar gegin Gymreig. Ni ddylem gael ein camarwain gan eu naturoliaeth ymddangosiadol. Nid dramu domestig ydynt ond ir graddau nad oes ynddynt elfennau melodramatig stroclyd megis cyd-ddigwyddiad na chamadnabod na darganfyddiadau annhebygol nac iaith ddyrchafedig. Yn y bn, nid darlunio darn o fywyd yw eu hamcan ond creu cefndir niwtral a hawdd ei lwyfannu er mwyn mynd ir afael r un ddilema o hyd: y ffin rhwng parchusrwydd cymdeithasol a chydwybod, gan roi prawf yn y broses ar hawl crefydd, magwraeth, ac egwyddorion gwleidyddol i fynnu awdurdod a theyrngarwch.

Saif arwyr Gruffydd mewn olyniaeth. Dyna Dai, yn Barn y Brodyr (1914) T. R. Evans, syn arwain streic yn y pwll glo a chyhoeddi ei agnosticiaeth, gan ddwyn gwarth ar ei fam a cholli ei ddyweddi yn y fargen. Y gweinidog Mr Harris, yn Ar y Groesffordd (1914) R. G. Berry, sydd am briodi merch y potsiar lleol. Guto, agnostig arall o goliar wedi marw mewn damwain, yn Ble Ma Fa? (1913) D. T. Davies, y mae ei weddwn holi am hynt ei enaid.

Wrth ddarllen storau Emrys Williams ac Ifan Morris, felly, cofier nad Gruffydd au creodd ond mudiad yn ei anterth mewn festroedd capeli a neuaddau pentref ledled Cymru, yn diwallu angen cynulleidfaoedd am ystyried eu hunaniaeth. Hawdd gwenun nawddoglyd arnynt ond, fel yn hatgoffir yn rhagymadrodd campus Dafydd Glyn Jones, ffenomen gymdeithasol, ddiwylliannol sydd yma, cyfrwng dealltwriaeth cenedl ohoni ei hun, ac mewn rhyw ystyr un o gyfryngau ei pharhad hefyd.

T. Robin Chapman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Welsh, The - The Biography
Terry Breverton
£16.99
 
Prynwch
Llythrennedd Thematig: ...
Stella Gruffydd
£9.98
 
Prynwch
Agog
Pete Marshall
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch