Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfrolau Cenedl: 7. Dramâu W. J. Gruffydd
W. J. Gruffydd
ISBN: 9780956651693 (0956651690)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Dalen Newydd, Bangor
Golygwyd gan Dafydd Glyn Jones Fformat: Clawr Meddal, 207x148 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golygiad newydd gan Dafydd Glyn Jones o ddwy o ddramâu W. J. Gruffydd. Ar ei chanmlwyddiant eleni, 'Beddau'r Proffwydi' - y fwyaf nodedig o'r 'hen ddramâu'? Barned darllenwyr heddiw. Hefyd, 'Dyrchafiad Arall i Gymro' - perthnasol bob amser.

A volume comprising two plays by W. J. Gruffydd: 'Beddau'r Proffwydi' portraying intellectual fickleness, and which claims to be the first play in the Welsh language performed in a theatre, and 'Dyrchafiad Arall i Gymro' portraying tension between self-interest and principle.
Pan gyhoeddwyd Beddau’r Proffwydi (1913) a Dyrchafiad Arall i Gymro (1914) gyntaf, mewn print stremplyd ar bapur trwchus, edrychid arnynt fel pethau go beryglus a heriol. Ar eu newydd wedd yma, rhwng cloriau sgleiniog, diau y’u gwelir yn ddigon dof – ond nid ydynt yn llai diddorol nac arwyddocaol o’r herwydd.

Enghreifftiau sydd yma (a’r enghreifftiau mwyaf cymen, gellid dadlau) o ffenomen degawdau agoriadol yr ugeinfed ganrif, sef ‘drama’r gegin Gymreig’. Ni ddylem gael ein camarwain gan eu naturoliaeth ymddangosiadol. Nid dramâu domestig ydynt ond i’r graddau nad oes ynddynt elfennau melodramatig stroclyd megis cyd-ddigwyddiad na chamadnabod na darganfyddiadau annhebygol nac iaith ddyrchafedig. Yn y bôn, nid darlunio darn o fywyd yw eu hamcan ond creu cefndir niwtral a hawdd ei lwyfannu er mwyn mynd i’r afael â’r un ddilema o hyd: y ffin rhwng parchusrwydd cymdeithasol a chydwybod, gan roi prawf yn y broses ar hawl crefydd, magwraeth, ac egwyddorion gwleidyddol i fynnu awdurdod a theyrngarwch.

Saif arwyr Gruffydd mewn olyniaeth. Dyna Dai, yn Barn y Brodyr (1914) T. R. Evans, sy’n arwain streic yn y pwll glo a chyhoeddi ei agnosticiaeth, gan ddwyn gwarth ar ei fam a cholli ei ddyweddi yn y fargen. Y gweinidog Mr Harris, yn Ar y Groesffordd (1914) R. G. Berry, sydd am briodi merch y potsiar lleol. Guto, agnostig arall o goliar wedi marw mewn damwain, yn Ble Ma’ Fa? (1913) D. T. Davies, y mae ei weddw’n holi am hynt ei enaid.

Wrth ddarllen storïau Emrys Williams ac Ifan Morris, felly, cofier nad Gruffydd a’u creodd ond mudiad yn ei anterth mewn festrïoedd capeli a neuaddau pentref ledled Cymru, yn diwallu angen cynulleidfaoedd am ystyried eu hunaniaeth. Hawdd gwenu’n nawddoglyd arnynt ond, fel y’n hatgoffir yn rhagymadrodd campus Dafydd Glyn Jones, ‘ffenomen gymdeithasol, ddiwylliannol sydd yma, cyfrwng dealltwriaeth cenedl ohoni ei hun, ac mewn rhyw ystyr un o gyfryngau ei pharhad hefyd’.

T. Robin Chapman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Trysorfa T. Llew Jones
T. Llew Jones
£14.99
 
Prynwch
Six Tours from the Town ...
David S. Yerburgh
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch