Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bechgyn y Bomio
Thomas Bloor
ISBN: 9781781121399 (1781121397)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd, Caeredin
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwanwyn 1944 Yr Ail Ryfel Byd. Mae bomiau'n disgyn a chriwiau awyrennau'n mynd ar gyrchoedd awyr bob dydd. Fydd rhai byth yn dod 'nôl. Hyd yma, mae Len wedi dod adref bob tro. A nawr dyma Johnny, ei beilot newydd. Un golygus, hyderus sydd wedi dod â lwc i bob criw hyd yma. Dydy Len ddim mor siwr. Ond ar gyrch awyr i Berlin, mae Len yn dod i wybod sut un yw Johnny. (OD9+OC12+)

Spring 1944. It's World War Two. Bombs are dropping and flight crews leave on missions every day - and never come return. So far Len's made it back. Enter Johnny, his new pilot. Good-looking, cocky and a lucky charm for any crew he flies with. Len's not so sure. It's only on a mission to Berlin that Len finds out what Johnny's really like. Once and for all.
Dyma gyfrol arall yng nghyfres Barrington Stoke o nofelau byrion ar gyfer yr arddegau. Maeír nofel arbennig hon wediíi seilio ar ddigwyddiadau go iawn, sef cyrchau bomioír awyrlu ar Berlin a lleoliadau eraill yn yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 1944 yw hi, wrth i Len, prif gymeriad y gyfrol hon, adrodd ei hanes.

Mae Len yn aelod o dÓm yr awyren M ac mae capten y tÓm, Awyr-Lefftenant William Jones, wedi'i ladd mewn cyrch, er iddo lwyddo i ddod ‚ gweddill y criw adref yn ddiogel. Rhaid, felly, wrth gapten newydd, ac enw hwnnw ydi Johnny King. Maeín dipyn o lanc ac yn credu ei fod yn dod ‚ lwc dda gydag o. Ac er i weddill y criw dderbyn Johnny i'w plith, mae Len yn amheus ohono. Wrth iír cyrch nesaf fynd rhagddo, buan iawn y mae Len yn gweld bod ei amheuon ynghylch y capten newydd yn gwbl gywir.

Er mai nofel sydd wedi ei hysgrifennu ar gyfer darllenwyr dechrauír unfed ganrif ar hugain yw hon, does yma ddim ceisio celuír gwirionedd am afradwch ac erchylltra'r rhyfel. Caiff aelodau criw yr awyren eu portreadu fel criw cymysg, wedi'u taflu at ei gilydd oherwydd amgylchiadauír cyfnod, ac ni fedrwn lai na synnu at eu dewrder yn wyneb gynnauír gelyn. Fe ddylaiír nofel, yn sicr, drosglwyddo ymdeimlad oír cyfnod i ddarllenwyr heddiw. Dagrau pethau yw bod ein bechgyn ifanc yn dal i gael eu gyrru i faes y gad.

Gall y gyfrol fod yn fan cychwyn trafodaeth am yr Ail Ryfel Byd, neu ddarn o waith dosbarth neu brosiect ar ryw ogwydd ar y bennod dyngedfennol hon yn ein hanes, yn ogystal ag ysgogi darllen pellach.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nes ei Gael yn Euog
Nigel Hinton
£6.99
 
Prynwch
Dylan Rees: Allan o'i Gynefin
Elgan Philip Davies
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch