Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
ISBN: 9781781121405 (1781121400)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd, Caeredin
Darluniwyd gan Dylan GibsonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Roedd eu llygaid yn rhythu. Roedd eu cegau ar agor. Roedden nhw'n sgrechian. Pan mae Aled yn gweld y dyn â'r camera am y tro cyntaf, mae'n gwybod bod rhywbeth mawr o'i le. Ond does neb yn fodlon gwrando arno, dim hyd yn oed pan fydd ei fam a'i dad yn diflannu. All Aled ddod o hyd i'r dyn unwaith eto - ac os fydd e'n llwyddo, all e gael ei rieni 'nôl? (OD9+OC10+)

Their eyes were wide. Their mouths were open. They were screaming. When Jimmy first sees the man with the camera, he knows that something is very wrong. But no one will listen to him, not even when his mom and dad disappear, Can Jimmy track down the man again - and if he does, can he get his parents back?
Dyma stori ddirgelwch sy地 ffinio ar fod yn ffuglen-wyddonol. Yn y gyfrol hon mae Aled yn gwneud ychydig o siopa Nadolig funud olaf gyda段 dad a段 fam yn y ddinas pan mae地 gweld dyn diethr yr olwg yn ceisio tynnu lluniau ohonynt. Teimla Aled yn anesmwyth wrth weld y dyn, sy地 cuddio段 wyneb, ac mae ganddo reswm digonol dros ei anesmwythdra. Unwaith y mae池 dyn yn tynnu池 llun, mae mam a tad Aled yn diflannu! Y cwbwl sydd ganddo ar l yw darlun Polaroid o段 rieini fel petaent mewn hunllef.

Ond mae pawb arall yn ymddwyn fel pe na bai unrhyw beth wedi digwydd. Pawb heblaw am Ffion, sydd ei hun wedi colli ei rhieni yn yr un modd. A all y ddau ddarganfod pwy yw池 tynnwr lluniau, a chael hyd i蜘 rhieni drachefn?

Mae池 stori wedi段 seiio ar yr hen gred y gall y camera ddwyn enaid gwrthrych y ffotograff, ac mae Alan Gibbons wedi gwneud defnydd dyfeisgar o池 goel yn y gyfrol hon i greu stori sy地 llawn tensiwn.

Mae池 clawr trawiadol yn sicr o ennyn chwilfrydedd ynddo段 hun. Lluniau yn y dull graffig sydd yn y gyfrol, ac er ei fod yn drueni na ellid eu cynnwys mewn lliw llawn, maent yn gweddu yn berffaith i池 stori. Caiff y gyfrol ei hanelu at darllenwyr o 911 oed, ac mae池 hanes yn symud yn ei flaen mewn modd digon sionc i gadw sylw unrhyw ddarllenydd anfoddog. Er mai fel cyfrol i蜘 darllen yn unigol y段 bwriadwyd, mae yn y llyfr ddigon o sgp ar gyfer darn o waith dosbarth neu brosiect ar dynnu lluniau neu ddatblygiadau ym myd ffotograffiaeth.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch
Melltith Teulu Lambton
Malachy Doyle
£5.99
 
Prynwch
Lleidr Hud, Y
Catherine Fisher
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch