Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
ISBN: 9781781121412 (1781121419)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd, Caeredin
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Sara'n casáu ei llysfrawd newydd, Mat, sy'n Goth. Fyddai hi byth bythoedd yn dweud wrtho am ei breuddwydion rhyfedd. Am yr wyneb yn y goeden, y llygaid sy'n ei gwylio. Ac yn bendant ddywedai hi ddim gair am y blwch - gallai hynny olygu bod y breuddwydion yn rhai go iawn. Pwy sy'n gwau gwe o ofn o gwmpas Sara? Oes rhywun y gall hi ymddiried ynddo? (OD9+0C14+)

Sarah hates her new Goth step-brother, Matt. There's no way she'd tell him about her weird dreams. About the face in the tree, the eyes that watch her, and definitely not about the box that could mean the dreams are real. Who is spinning a web of fear around Sarah? And who can she trust to free her?
Dydy bywyd ddim yn hawdd i Sara. Digon yw dweud nad ywn hapus fod ei mam wedi cwrdd dyn newydd, a thrwy hynny, fod ganddi hi lysfrawd newydd. A dydy Sara ddim yn rhy hoff o Mat. Ond beth bynnag am ei sefyllfa deuluol, maer hyn sydd ar fin digwydd iddi lawer yn fwy rhyfedd ac arswydus.

Un noson, a hithau yn ei hystafell wely, mae Sara'n cael breuddwyd frawychus fod coeden yn tyfu drwyr llawr, adar yn hedfan, gwynt oer a llaith yn chwythu, a blwch dirgel yn ymddangos. Y bore wedyn, maer blwch yn dal yno. Yn ei hunigrwydd, dydy Sara ddim yn teimlo y gall hi rannu ei chyfrinach gyda neb yn sicr ddim gyda Mat.

Maer nosweithiaun datblygun fwy arswydus, gydag ysbryd bachgen yn ymddangos ac yn ymbilio ar Sara iw helpu i agor y blwch bychan. Mae ei enaid wedi ei gaethiwo ynddo meddai, ac maen rhaid dod o hyd ir allwedd iw agor. Ond pwy all ei helpu, a pham mae rhai yn gwrthod? Mae Saran dechrau amau pwy y gall hi ymddiried ynddo. Efallai mair un y mae hin ei gasu fwyaf fydd yn gallu dangos iddi beth fydd ei thynged.

Nofel fer ar gyfer plant yn eu harddegau yw hon 69 tudalen ac yn ddigon gafaelgar i'w darllen ar un eisteddiad. Mae addasiad Cymraeg Gwen Redvers Jones o stori Catherine Fisher yn darllen yn rhwydd - yr iaith yn gyfoethog ac yn ddarllenadwy. Bydd angen bod ychydig yn ddewr wrth ei darllen, os yw ysbrydion, tywyllwch ac unigrwydd y nos yn peri pryder ir darllenydd. Ond fe ddylair diweddglo dawelur meddwl!

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Melltith Teulu Lambton
Malachy Doyle
£5.99
 
Prynwch
Lleidr Hud, Y
Catherine Fisher
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch