Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Melltith Teulu Lambton
Malachy Doyle
ISBN: 9781781121429 (1781121427)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2012Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd
Darluniwyd gan Dylan GibsonAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 52 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae bwystfil ofnadwy'n rhydd! Hen fwydyn drewllyd a dieflig. Lambton Bach sydd ar fai am bob dim. Fe oedd yn gyfrifol am ei ollwng yn rhydd. A fydd Lambton Bach yn llwyddo i ladd y bwystfil a gwneud popeth yn iawn ... neu fydd e'n marw wrth geisio gwneud hynny? (OD9+OC10+)

A terrible monster is on the loose! It's an evil, stinking worm. It's all Young Lambton's fault. He set it loose. Can Young Lambton kill the beast and put things right ... or will he die trying?
Dyma gyfrol atyniadol a llawn cyffro syn adrodd hanes y felltith a osodwyd ar y teulu Lambton a oedd yn byw yng ngogledd ddwyrain Lloegr.

Maer clawr yn sicr o ennyn chwilfrydedd darpar ddarllenwyr, ar lluniau graffig gan Dylan Gibson, sydd wedi eu cynnwys yn y gyfrol, yn ychwanegu at y naws gynhyrfus. Hen dro nad oedd modd cynnwys y lluniau mewn lliw llawn, gan eu bod yn sicr yn haeddu hynny.

Mae stori Lambton Bach mab y teulu, a chanlyniad erchyll ei weithred yn mynd i bysgota ar y Sul yn hytrach na mynd ir eglwys, yn cael ei hadrodd mewn iaith syn syml, ond sydd hefyd yn cyfleu holl bŵer y chwedl sydd wedi tyfu o amgylch hanes y teulu Lambton. Wedi rhyddhau y mwydyn dieflig a bod yn dyst ir modd y maer anghenfil yn distrywio tenantiaid a thir y teulu, mae Lambton Bach yn derbyn cyngor hen ŵr ar sut i gael gwared ar y bwystfil. Ond trwy anlwc llwyr, er ir llanc gael gwared ar y mwydyn, caiff melltith y mwydyn ei osod ar y teulu.

Caiff y gyfrol ei hanelu at darllenwyr o 9-11 oed, er y tybiwn y byddai plant iau sy'n ymddiddori mewn bwystfilod o bob math, yn ei mwynhau hefyd! Yn sicr, dyma gyfrol i ddenu darllenwyr anfoddog, ac un syn sicr o apelio at y Cymry, gan fod gennym ninnau hefyd draddodiad o angenfilod yn codi on llynnoed ac yn creu dinistr. Does ond angen meddwl am Lyn Idwal, Llyn y Gadair, ac am Lyn Tegid.

Dyma gyfrol iw mwynhau ac yn gyfrol a all arwain at waith neu brosiect dosbarth ar y chwedl, neu ar fwystfilod, boed y rheinin codi on llynnoedd ni yma yng Nghymru neu y tu hwnt.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch
Lleidr Hud, Y
Catherine Fisher
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch