Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nes ei Gael yn Euog
Nigel Hinton
ISBN: 9781781121450 (1781121451)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2012Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Merch farw. Cyhuddiad o lofruddiaeth. Byd wedi ei chwalu. All Nathan brofi bod yr heddlu'n anghywir? Mae amser yn mynd yn brin ... (OD9+OC14+)

A dead girl. A murder charge. A world blown apart. Can Nathan prove that the police are wrong about it? Time is running out ...
Beth ywr hunllef waetha allai ddod yn wir? Colli rhywun syn annwyl? Neu, beth am ddarganfod y gallai eich tad fod yn llofrudd?

Dyna syn digwydd i Nathan. Mae ei dad yn yrrwr lorau, ac i ffwrdd or cartre am gyfnodau maith. Pan fydd yn dychwelyd, does dim yn well gan Nathan na threulio amser yn ei gwmnin pysgota, yn chwarae pl-droed neu'n gwylio'r teledu.

Ac yntaun bedair ar ddeg mlwydd oed, mae bywyd Nathan yn cael ei chwalun ddarnau mn pan gaiff ei dad ei arestio. Maen cael ei amau o ladd tair merch, ac maer dystiolaeth yn pentyrrun ei erbyn.

Maen rhaid i Nathan geisio gwneud synnwyr or cyfan, a rheoli ei deimladau o gywilydd, anobaith ac amheuaeth. Cywilydd wrth i gymdeithas droin ei erbyn ef ai deulu. Anobaith am fod yr hyn oedd yn fywyd hapus, syml, wedi troin hunllef. Ac amheuaeth wrth iddo ddechrau credu y gallai ei dad fod yn gyfrifol am gyflawnir fath droseddau. Dim ond un ffrind, Ben, syn cadw mewn cysylltiad Nathan. Fe syn ei dynnu oi gragen ac yn ei helpu i wynebur byd. Ond mae yna dro annisgwyl yn y stori. Tybed a yw Nathan wedi dysgu rhywbeth oi brofiadau ysgytwol?

Mae'r llyfr wedi ei anelu at blant yn eu harddegau, ac mae cyfieithiad Gwen Redvers Jones o waith Nigel Hinton yn darllen yn rhwydd. Mae yma wersi moesol pwysig iw dysgu yn Nes ei Gael yn Euog.

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Bechgyn y Bomio
Thomas Bloor
£6.99
 
Prynwch
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch