Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dwi'n Gwylio Ti!
L. A. Weatherly
ISBN: 9781781121467 (178112146X)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2012Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Meleri Wyn James.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
'Ti'n meddwl bo ti'n glefer, on'd wyt ti. Ond ni'n gwylio pob symudiad. Cei di dy gosbi am beth wnest ti.' Gadawodd mam Sara saith mlynedd yn ôl. Nawr mae'n byw rhai milltiroedd i ffwrdd - ond mae hi'n osgoi Sara. Ond mae Sara'n gallu ei gweld hi. Yn fwy na hynny, mae Sara'n ei gwylio hi. Ac mae'n bwriadu talu'r pwyth ... (OD9+OC14+)

'You're not as clever as you think you are. We're watching your every move. You're going to be punished for what you did.' Sarah's mum walked out seven years ago. Now she lives just a few miles away - but she doesn't want to see Sarah. But Sarah can see her. In fact, Sarah's watching her. And she has plans to make her pay ...
Pam? Dynar cwestiwn syn corddi yng nghrombil Sara. Pam, saith mlynedd yn l, y gadawodd ei mam yn ddirybudd a heb esboniad? Pam nad yw hi wedi cysylltu ers hynny? A pham ei bod hin gwrthod cwrdd hi nawr?

Mae tad Sara yn ei magu gyda chariad angerddol, ond mae yna fwlch mawr yn ei bywyd. A hithau bellach yn dair ar ddeg, maer gwacter o golli ei mam yn tyfu ac yn creu dicter.

Ar l darganfod bod ei mam bellach yn byw gerllaw, maen penderfynu dial. Ond o ddod wyneb yn wyneb hi yn y diwedd a heb ddatgelur gormod fe gaiff Sara atebion. Ac o gael yr atebion, fe all Sara symud ymlaen.

Mae Dwin Gwylio Ti yn cyffwrdd phynciau dwys fydd yn brofiad go iawn i ambell ddarllenydd ifanc colli rhiant, afiechyd meddwl, ysgariad ac unigrwydd. Er nad ydyn nhwn bynciau deniadol i blant fwynhau darllen amdanyn nhw, maer awdur yn delio nhw mewn ffordd sensitif, ac rwyn dyfalu y bydd hyn yn gysur i rai, ac yn agoriad llygad i eraill. Ac er nad yw bywyd Sara, wedi iddi gwrdd i mam, yn fl i gyd, maer diweddglon cynnig elfen bwysig ir stori, sef gobaith.

Gwenllian Grigg

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch
Melltith Teulu Lambton
Malachy Doyle
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch