Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Calon y Gwir
Judy Waite
ISBN: 9781781121481 (1781121486)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2012Cyhoeddwr: Barrington Stoke Ltd
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Meleri Wyn James.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae gan Eli esgus perffaith am fod allan yn hwyr - fe geisiodd dyn ei herwgipio hi! Mae'r manylion i gyd ganddi. Mae'n chwip o stori dda. Dyw hi ddim yn wir, dyna i gyd. Felly pan fydd merch yn cael ei herwgipio go iawn, sut y gall Eli wneud yn siŵr nad yw ei chelwydd hi yn amddiffyn llofrudd? (OD9+OC14+)

Elsa has the perfect excuse for being out late - a man tried to kidnap her! She's got all the details. It's a really good story. It's just not true. So when a girl is kidnapped for real, how can Elsa make sure her lies don't protect a killer?
Dyma stori ddirgelwch seicolegol ar gyfer yr arddegau. Mae Eli yn byw gydai mam a phartner newydd ei mam, sef Steffan. Mae Steffan yn mynnu bod Elin cadw at reolau y mae o ei hun yn eu pennu ar ei chyfer. Felly, pan mae Elin hwyr yn cyrraedd adref un gydar nos, mae hin poenin arw beth fydd ymateb Steffan. Yn wir, mae hi mor bryderus nes iddi hi esgus bod rhywun wedi ceisio ei herwigipio. Cyn i Eli gael cyfle i ystyried pa mor ddifrifol yw ei chyhuddiad, mae Steffan wedi galwr heddlu. Ac fel pe na bai hynnyn ddigon, mae Anwen, syn gyd-ddisgybl i Eli, yn diflannu! Beth wnaiff Eli? A pham bod Steffan yn ymddwyn mor garedig tuag ati hi'n sydyn reit?

Dyma lyfr fydd yn cydio yn nychymyg a chwilfrydedd darllenwyr ifanc, gyda throeon y plot yn ddigon i gynnal sylw'r darllenydd mwyaf anfoddog cyn arwain at ddiweddglo llawn tensiwn. Maer cymeriadau yn gymysgedd boddhaol or da a'r drwg, a phenbleth Eli ynglŷn r celwydd a ddywedodd, yn ogystal i phryder am ganlyniadau hynny, yn sicr o daro deuddeg gydar arddegau. Cyflwynir cwestiynau am onestrwydd, am genfigen, ac am gyfeillgarwch yn y gyfrol hon, ar rhain i gyd yn themu perthnasol ar gyfer yr oedran dan sylw. Caiff y cwbl ei gyflwyno ar ffurf naw o benodau byrion, hawdd eu darllen, syn gyrrur digwydd yn ei flaen yn chwim.

Gyda chlawr lliwgar a thrawiadol, ynghyd ag iaith syn llifon rhwydd, dyma ychwanegiad gwerthfawr ir silff lyfrau ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau.

Janice Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llofrudd y Camera
Alan Gibbons
£5.99
 
Prynwch
Blwch yr Ysbryd
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch
Melltith Teulu Lambton
Malachy Doyle
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch