Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nadolig Llawen, Hipo Bach
Bettina Paterson
ISBN: 9781843230151 (1843230151)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Fformat: Clawr Caled, 210x210 mm, 20 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Happy Christmas, Little Hippo, llyfr codi-llabed difyr a lliwgar yn darlunio'r hwyl a gaiff Hipo Bach a'i ffrindiau wrth iddynt baratoi ar gyfer y Nadolig; i blant bach.

A Welsh adaptation of Happy Christmas, Little Hippo, an entertaining and colourful raise-the-flap book illustrating the fun that Little Hippo and his friends have as they prepare for Christmas; for small children.
Llyfr-codi-llabed yw hwn, yn dilyn hynt a helynt Hipo Bach a'i ffrindiau Mali a Bobi wrth iddynt baratoi ar gyfer y Nadolig. Dilynwn hwy wrth iddynt siopa, dewis coeden a'i haddurno, canu carolau, coginio a chwarae yn yr eira.

Dyma lyfr clawr caled gyda lluniau lliw atyniadol, yn arbennig felly oherwydd naws meddal amlinelliad y gwrthrychau mewn pensil golosg a'r amrywiaeth o batrwm a siâp ar bob tudalen. Mae llabedi'r llyfr yn fawr – yn ddigon mawr i annog y plentyn lleiaf i fod yn weithredol wrth ddilyn y stori, ac, yn wahanol i lawer i lyfr o'i fath mae llabedi'r llyfr yma yn symud mewn amryw o ffyrdd a chyfeiriadau gan roi boddhad i'r gwyliwr.

Mae'r hyn a welir y tu ôl i'r llabedi yn annisgwyl ar adegau – er weithiau'n golygu cryn dipyn o ddehongli. Yn sicr maent yn destun sgwrs ddifyr gyda phlentyn.

Mae'r testun yn syml, gan ddilyn patrwm gosodiad a chwestiwn ar bron bob tudalen gan annog trafodaeth ar ran y gynulleidfa ifanc.

Mari Rhian Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch