Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cân Di Bennill - Casgliad o Hoff Ganiadau'r Cymry
D. Geraint Lewis, Delyth Hopkins Evans
ISBN: 9781843230335 (184323033X)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Caled, 306x214 mm, 306 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £17.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Trysorfa gyfoethog a defnyddiol o ganeuon Cymreig yn cynnwys casgliad amrywiol o dros 150 o alawon gwerin a thraddodiadol, ceinciau telyn a dawns gyda chyfeiliannau piano, syml gan Delyth Hopkins Evans, cordiau gitâr a nodau sol-ffa, a nodiadau diddorol am ganeuon unigol. Cyhoeddwyd gyntaf Awst 2002.

A rich and useful treasury of Welsh songs comprising a varied collection of over 150 folk and traditional songs, harp and dance airs including simple accompaniments arranged by Delyth Hopkins Evans, guitar chords and sol-ffa notation, and interesting notes about individual songs. First published August 2002.
Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cyhoeddwyd dau gasgliad sylweddol o ganeuon ar gyfer eu canu mewn eisteddfodau, cyngherddau ac ar yr aelwyd gartref, y naill dan olygyddiaeth John Thomas (Ieuan Ddu) yn 1845 a’r llall, gyda chyfeiliannau i’r piano wedi eu cyfansoddi gan H. Brinley Richards, yn 1873. Cyhoeddwyd hefyd nifer o gyfrolau llai at wasanaeth cyfarfodydd diwylliannol. Casgliadau gyda chynulleidfaoedd mwy penodol mewn golwg a gafwyd yn y ganrif ddiwethaf. Mae’r gyfrol bresennol fwy yn llinach y gynharaf o’r ddwy ganrif ac wedi tynnu’n helaeth, a hynny'n fanteisiol, ar Songs of Wales Brinley Richards.

Aeth y golygydd a’r trefnydd cerdd yn llawer pellach na’r gyfrol honno. Wedi cyfnod y cerddor o Gaerfyrddin daeth ysgolion cyhoeddus i ganu caneuon Cymraeg, myfyrwyr i ganu rhai yn y colegau, plant a phobl ifanc i’w morio hi yng ngwersylloedd yr Urdd. Gwelwyd sefydlu Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru a gwasanaeth radio i Gymru. Hyn oll, a llawer yn rhagor, o weithgaredd ym maes canu poblogaidd Cymraeg. Manteisiwyd i’r eithaf ar y bywiogrwydd hwn yn y gyfrol hon a chynullwyd cynifer â 263 o ganeuon, 13 o alawon telyn traddodiadol ac, i gloi’r cyfan, yr anthem genedlaethol!

Mae'r gyfrol yn addas ar gyfer pob math ar achlysur sy’n cynnwys canu cynulleidfaol poblogaidd yng nghyfarfodydd cymdeithasau a sefydliadau Cymraeg; mae hi'n arbennig o hwylus i athrawon ysgolion, yn chwarel i bwyllgorau cerdd eisteddfodau ac yn fendith i’r teuluoedd hynny yn ein plith sy’n dal i gael blas ar ganu o gwmpas y piano. Gall fod yn drysorfa hefyd i arweinwyr corau a’u trefnwyr cerdd sy’n chwilio am ddarnau i’w trefnu ar gyfer cyngherddau. Yn wir, i ‘Gôr Glannau Ystwyth a’i arweinyddes’ y cyflwynir y gyfrol gan y golygydd, a rhaid rhoi clod neilltuol iddi hi, sef Delyth Hopkins Evans, am y cyfeiliannau piano syml, chwaethus ac effeithiol a drefnodd i’r caneuon.

Y canlyniad yw storfa gyfoethog o ganeuon sy’n dadlennu mor gydnabyddus yw D. Geraint Lewis â thraddodiad canu poblogaidd ei genedl. Detholodd yn ofalus – ac fe ddangosai dadansoddiad pynciol o’r cynnwys hynny'n eglur – ond nid oes le i hynny yma. Bu ambell lithriad yma ac acw wrth nodi’r sol-ffa ac wrth argraffu pennill, ond brychau bychain ydynt. Ni ddeuant rhwng unrhyw ddefnyddiwr a gwerthfawrogi cyfrol arbennig o ddefnyddiol. Mae’r argraffu'n gampus.

Meredydd Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae Thomas Finniear o Pontyclun wedi rhoi'r sgr canlynol i'r teitl hwn .
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Cwmpawd: Disgwyl Eira
Jonathan Shipton
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch