Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwedlau Nant Gors Ddu - Llyfr 6 o Helyntion Tomos a Marged
W. J. Gruffydd
ISBN: 9781843230359 (1843230356)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 174x118 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Chweched cyfres o straeon doniol am helyntion bob dydd Tomos a Marged, dau gymeriad diniwed ac annwyl o gefn gwlad Sir Aberteifi yn cynnwys wyth stori wedi eu hysgrifennu gan feistr ar ei grefft. 6 cartŵn du-a-gwyn.

The sixth series of amusing stories about the everyday troubles of Tomos and Marged, two naive and dear characters from rural Ceredigion comprising eight stories written by a master craftsman. 6 black-and-white cartoons.
Does dim gwell i gynhesu nosweithiau gaeafol na stori dda, cymeriadau bywiog a chlonc go-iawn. ‘Yn awr ac yn y man safai'r got frown i wrando ar y got lwyd yn chwifio'i breichiau o gwmpas wrth adrodd rhyw stori sgandal yn huawdl iawn.' Ydyn, maen nhw’n ôl. Tomos, Marged, Leisa Gors Fach, Hanna Jên, Ianto'r Post, Wil Soffi ac wrth gwrs Mrs Sera Amelia Ffyrcot-Jones. Maen nhw'n troedio'r tudalennau bellach ers tri deg a saith o flynyddoedd, ac yn heneiddio dim! Mae'r darluniau i gyd yn hongian rhwng yr oriau a'r blynyddoedd, yn perthyn i gymdogaeth a phridd yn hytrach nag union adeg cloc a chalendr.

I ble yr awn ni hefo nhw y tro hwn? Wel, i'r nefoedd wrth gwrs, a'r Janiweri Sêls a'r Gymanfa Bwnc, i glywed am dranc yr Ast Felen, annoethineb Solomon a'r Diafol a'r Bregethwres.

Ond pregethwr o flaen ei oes heb os oedd y Parch Mydroilyn Huws: '... y tro dwetha fe wedoch chi fod y cadno yn mynd gyda'r iâr, y llew gyda'r llo bach, a'r llygoden yn mynd gyda'r eliffant i mewn i'r Arch. Ond heddi fe wedoch chi ma'r clacwydd o'dd yn mynd gyda'r cadno a'r blaidd gyda'r llo bach ac ma'r broga oedd yn mynd ar gefen yr eliffant. Pam o'ch chi'n gweud yn wahanol?' Ie, dyna un o amryfal gwestiynau mawr yr oes y mae'r awdur yn mynd i'r afael ag ef. Oes, mae yma lwythi o sentiment a llond gambo o ffraethineb naturiol braf yn pefrio drwy'r lluniau difyr sy'n cael eu creu dro ar ôl tro o flaen ein llygaid: 'Ymddangosai fel person wedi tyfu allan o'i drowsus mewn pum munud'.

Mae'r gyfrol fer gant ac ugain tudalen yn ddathliad byrlymus o fyw a bod yr hen werin Gymreig gefn gwlad ar ei mwyaf huawdl a doniol. Siŵr gen i fod y mwyafrif ohonom wedi nabod darnau o'r rhain dros riniog rhyw nant Gors Ddu neu Bant Melyn. Fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl ffordd o fyw fu unwaith, hwyrach, rhywle rhwng cof a dychymyg. I'r dim ar erchwyn y gwely.

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch