Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pac o Straeon Rygbi 2
ISBN: 9781843230380 (1843230380)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Alun Wyn Bevan Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 84 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £3.99 
Ein Pris: £1.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (74.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail gyfrol o straeon newydd cyffrous am chwaraewyr rygbi ifanc yn llwyddo yn erbyn anawsterau, gyda phwyslais ym mhob stori ar feithrin ysbryd o chwarae teg ymhlith chwaraewyr ifanc; i ddarllenwyr 9-12 oed. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Hydref 2001.

A second volume of exciting new stories about young rugby players who succeed against all odds, with an emphasis in each story on nurturing a spirit of fair play among young players; for 9-12 year old readers. First published in October 2001.
Dyma bum stori gyffrous sy’n ymdrin â phrofiadau chwaraewyr rygbi ifanc ac sy’n sicr o wefreiddio ffans y bêl hirgron.

Y mae stori agoriadol Bethan Gwanas yn cipio’r dychymyg ar unwaith ac yn cyfleu bwrlwm a chynnwrf y mae rygbi yn benigamp. Ynddi, y mae’r tyndra rhwng bachgen ifanc a chanddo ddyfodol disglair ym myd rygbi, a’i dad, sydd am iddo roi’r gorau i’r gêm am resymau cwbl hunanol, yn cael ei archwilio’n gelfydd ac yn sensitif. Felly hefyd y caiff problem bwlio ar y maes chwarae ei thaclo yn stori gynhyrfus Mirain Dafydd a Hefin Jones (awduron ar y cyd). Hynt a helynt refferî dibrofiad a geir yn nhrydedd stori’r gyfrol, ac y mae chwithdod y ‘reff’ ifanc wrth geisio cadw’r ddysgl yn wastad yng Nghynghrair y Merched yn rhwym o gael y darllenydd yn ei ddyblau. Testun stori Greville James yw’r dewis anodd sy’n wynebu Cymro sy’n byw yn Awstralia. Dros ba wlad y dylai chwarae, tybed? Dyma stori arall sy’n sicr o sgorio. Ac felly hefyd y stori olaf, lle caiff bachgen byddar gyfle i ddangos ei fod cystal, os nad yn well, na’i gyfoedion, ar y cae rygbi.

Pum stori, felly, sy’n ennill pum cais am ddiddanu.

Gwenfair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£21.00
 
Prynwch
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£21.00
 
Prynwch
Coeden Ddarllen ...
Roderick Hunt
£30.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch