Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saeth: Bom yn fy Mhen
Viv French
ISBN: 9781843230403 (1843230402)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 187x130 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Falling Awake, stori gyfoes yn cynnwys rhybudd cryf am fyd tywyll a pheryglus cyffuriau. Nofel fer wedi'i hysgrifennu mewn iaith syml ar gyfer darllenwyr anfoddog yn sôn am bynciau cyfoes o ddiddordeb i ddisgyblion tua 13-16 oed. 9 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Falling Awake, a modern story comprising a strong warning about the dark and dangerous world of drugs. A short novel written in plain language suitable for reluctant readers discussing contemporary issues of interest to 13-16 year- old pupils. 9 black-and-white illustrations.
Ar gyrion is-fyd tywyll yr ardal roedd Aled, a Draenog ei ffrind, yn byw; roedden nhw’n gwybod am y llefydd lle’r oedd nodwyddau’n crensian o dan draed, y llefydd tawel yn y parc lle’r oedd bechgyn yn llusgo merched, ond er eu bod yn gwybod amdanyn nhw, doedden nhw ddim yn rhan o’r byd hwnnw. Nes i Bwled Bowen symud i’r ardal. Yna newidiodd pethau.

Dechreuodd y tri werthu aspirins i’r plant bach ac esgus mai pethau cryfach, peryclach, gwell oedden nhw. A dyna ddechrau ar broblemau Aled – a dechrau ar daith hunllefus drwy’r is-fyd lle mae Ken y Fwltur yn ei erlyn ym mhobman a phawb yn ei anwybyddu yn union fel pe bai’n ysbryd. A thrwy’r cyfan mae Aled yn clywed tician fel petai bom ar fin ffrwydro yn ei ben.

Mae Viv French, yr awdur, wedi cynnwys nodyn ar ddechrau’r llyfr sy’n dweud mai yn dilyn marwolaeth ei ffrind Clare o effeithiau cyffuriau yr ysgrifennodd y llyfr, ac mae cynnwys Bom yn fy mhen yn neges gref yn erbyn y gwastraff a ddaw yn sgil eu camddefnyddio. Dyma lyfr sy’n dangos yn glir iawn mai caethiwed ac nid dihangfa ddaw yn sgil cymryd cyffuriau.

Elgan Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Saeth: O Ddrwg i Waeth
Anthony Masters
£2.00
 
Prynwch
Cyfres Whap!: Blas Cas
Ion Thomas
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch