Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saeth: Mega Miliwn
Yvonne Coppard
ISBN: 9781843230410 (1843230410)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 187x130 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o To Be a Millionaire, stori gyfoes ddifyr am obeithion a chynlluniau gwallgof llanc ifanc i ddod yn filiwnydd trwy actio mewn ffilm, ac i ennill cariad. Nofer fer wedi'i hysgrifennu mewn iaith syml ar gyfer darllenwyr anfoddog yn sôn am bynciau cyfoes o ddiddordeb i ddisgyblion tua 13-16 oed. 9 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of To Be a Millionaire, an entertaining modern story about a youth's hopes and hilarious plans of becoming a millionaire by acting in a film, and of gaining a girlfriend. A short novel written in plain language suitable for reluctant readers discussing contemporary issues of interest to 13-16 year-old pupils. 9 black-and-white illustrations.
Mae awdures wreiddiol y gyfrol Mega Miliwn yn cyfaddef iddi dreulio amser yng nghwmni criw o fechgyn oedd yn byrlymu o syniadau lloerig am wneud arian a denu merched! Dyna gychwyn da i'r hanes yma. Yr arwr a'r breuddwydiwr ydi Jac, ac un rheswm am ddyheu am well byd ydi gwylio ei fam, Rita, sydd â dwy joban ran-amser ac sy'n crafu am bob ceiniog.

Cawn syniad o bryd a gwedd y criw drwy luniau cartwnaidd Ros Asquith, ond, fel erioed, drwy lygad y darllenydd y mae dod i adnabod Karim, y ffrind, Caren y chwaer, Alwyn Prys y cyfarwyddwr ffilmiau a Meleri hardd â'r llygaid duon yr hoffai Jac foddi ynddynt.

Mae gan Jac gynllun perffaith, sef dal llygad Alwyn, y dyn clên ac arwr mawr yr ardal, sydd wedi dychwelyd adre i chwilio am dalent newydd ar gyfer ei ffilm ddiweddaraf, Y Ffefryn. Wel chwarae teg i'w galon fach o! Doedd addasu'r gwaith gwreiddiol i ffitio hyd a lled tre Caernarfon ddim yn ormod o dasg felly, dybiwn i!

Ceir yma lwythi o fân ddarluniau gwirioneddol ddoniol sy’n datblygu wrth i Jac ymdrechu i fod yn seren ac, wrth gwrs, ennill Meleri ar yr un gwynt. Mae Gwesty'r Cymric, gwesty gorau'r dre, yn hanfodol yn nhreigl y plot. Yno y mae un o jobsys Rita, ac yno y bydd Alwyn Prys yn aros. Ond mae Jac, y creadur, yn methu yn ei dasg. Wel, bron iawn, oherwydd yn y diwedd caiff fod yn ecstra, swyddogaeth reit gyffredin yn y Gymru hon bellach!

Ond beth am Meleri? Digon dweud bod y romp fach ddifyr hon yn gorffen yn ofnadwy o hapus. Un freuddwyd sydd gan Jac ar ôl, sef gweld Caernarfon yn ennill Cwpan Cymru. Dyna i chi stori hefo mwy fyth o botensial!

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Saeth: Adenydd
James Lovegrove
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch