Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saeth: Lleidr Cariad
Bernard Ashley
ISBN: 9781843230427 (1843230429)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gruff Roberts.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 187x130 mm, 84 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Playing Against the Odds, stori gyfoes am ddeffroadau cariad cyntaf ac am yr anawsterau a wynebir gan newyddion mewn dosbarth i gael ei derbyn gan gyfoedion. Nofel fer wedi'i hysgrifennu mewn iaith syml sy'n addas ar gyfer darllenwyr anfoddog yn sôn am bynciau cyfoes o ddiddordeb i ddisgyblion tua 13-16 oed. 8 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Playing Against the Odds, a modern story about the awakening of teenage love and the problems faced by a newcomer to be accepted in the classroom by her peers. A short novel in plain language suitable for reluctant readers discussing contemporary topics of interest to 13-16 year-old pupils. 8 black-and-white illustrations.
Dyma blymio i ganol y teimladau dyfnaf a chryfaf sydd i'w cael, ac i ddirgelion y pethau hynny sy'n gallu digwydd yn ddisymwth o dan ddesgiau ysgol. Addasiad Gruff Roberts o waith Bernard Ashley yw Lleidr Cariad, a'r darluniau gan Derek Brazell. Ond och! Oes yna wirioneddol angen darluniau amlwg o'r fath? Ydyn nhw'n ychwanegu at naws y dweud ac ati? Dwi'n amau hynny.

Tomos Glyn Jones sy'n ymdrybaeddu yng nghanol poenau cyntaf cariad. Miriam Williams, yr hwntw, ydi'r ferch newydd sbon sy'n tanio corneli dirgel ei gyfansoddiad. Mae arholiad piano Gradd Saith ar y gorwel, ac mae Tomos (peidiwch plîs â ’ngalw i'n Tom Jones) yn ei chanol hi. Wedi'r closio mae llwyddiant, a'r unig ffordd i wrthsefyll yr embaras ydi drwy geisio meddwl am law chwith yr Intermezzo i'r piano yn ei ben ac adrodd tabl un deg dau ar y gerddoriaeth yr un pryd. Mae honna'n un newydd sbon i mi!

Ond mae yna leidr yn yr ysgol yn dwyn eiddo personol, a theflir cyhuddiadau i bob cyfeiriad - yn arbennig felly tuag at y newydd-ddyfodiad sy'n bopeth i Tomos. Mae'n troi'n fradwr i'w serch yn wyneb tystiolaeth ddigamsyniol, wel dyna’r hyn y mae o’n ei gredu i’r byw er gwaethaf dyfnderoedd ei ing.

Ond na, mae'r oll yn ddryswch, mae'r gwir wedi brifo, mae'n rhy hwyr, a beth sydd ar ôl i hogyn mawr wedyn ond y llofft a'r dagrau. Petawn i yn fy arddegau mi fyddwn innau wedi llyncu hon a chrio llond bol wedyn.

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Llyfr Ryseitiau, Y - ...
Nicholas Daniels
£5.99
 
Prynwch
Golwg ar Ddrama, gyda ...
Glenys Hughes
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch