Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Draw dros y Tonnau Bach
Alun Jones
ISBN: 9781843230519 (1843230518)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 172x118 mm, 248 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.95 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.95 (56.8%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2001
Nofel gref - o waith awdur dawnus - am drais a thynerwch, anobaith a gobaith, wrth inni ddilyn llanc ifanc a gamdrinnir gan ei rieni yn ei ymchwil am ei hunaniaeth yng nghwmni hen wraig hynod sy'n dod yn gyfaill iddo. Argraffwyd gyntaf Hydref 2001.

A novel - written by a gifted writer - about violence and tender relationships, about despair and hope, as we follow a young man who is ill-treated by his parents on a quest for his identity in the company of a strange old woman who befriends him. First published October 2001.
Gan fod bron i ddeng mlynedd bellach wedi mynd heibio er cyhoeddi nofel ddiwethaf Alun Jones, fe fydd edmygwyr gwaith yr awdur o Lŷn yn falch o’i weld yn ailddechrau chwedleua ar glawr unwaith eto; ac, wrth gwrs, mae offrwm gan unrhyw lenor sydd wedi profi droeon ei fod yn storïwr heb ei ail i’w groesawu.

Nofel seicolegol yw Draw Dros y Tonnau Bach yn ei hanfod, yn dilyn hynt a helynt Emyr – bachgen ifanc sy’n dianc o grafangau rhieni creulon sydd wedi bod yn ei gam-drin yn gorfforol ac yn emosiynol ers blynyddoedd. Ei unig ddihangfa yn ystod y cyfnod hir hwnnw oedd encilio i’r byd hudolus a rhydd a geir ym marddoniaeth W.B. Yeats, ac mae rhan helaeth o’r nofel yn dilyn ei ymdrech, obsesiynol ymron, i gyrraedd paradwys ddaearol ynys Innisfree a anfarwolir gan y bardd.

Taith sydd yma, felly, ond taith sy’n digwydd ar sawl lefel wahanol. Ar un llaw, mae’r stori yn adrodd hanes Emyr yn dianc o’i gartref ac yn gwibio hyd heolydd dieithr ar ei feic, yn gyrru car i Gaergybi ac yn dal llong draw i Iwerddon; dyma’r daith gorfforol y mae’r prif gymeriad yn ymgymryd â hi. Ar y llaw arall, fodd bynnag, mae’n gorfod ymdopi â throeon trwstan taith seicolegol sy’n dipyn mwy o straen ar gorff ac enaid mor ifanc. Eironi creulon sefyllfa Emyr yw ei fod yn gorfod dianc er mwyn dychwelyd – ni all brofi blas rhyddid gwirioneddol tan iddo fynd yn ôl adref. Ac ar y pwynt hwnnw yn y nofel y mae Gerda yn gadael.

Mae Gerda yn fwy o greadigaeth nag o gymeriad. A hithau’n gyfuniad difyr o wreigan henffasiwn ac ecsentrig annibynnol – gyda’i chyfeiriadaeth gyson at ‘y beth fach’ a’i diweirdeb ar y naill law, a’r awgrym ei bod yn cael ei hystyried fel gwrach gan ei chymdogion ar y llall – yr ydym yn cwestiynu ei bodolaeth yn gyson. Ond nid yw hynny yma nac acw mewn gwirionedd, gan ei bod yn bresenoldeb byw yng nghyd-destun Emyr. Mae hi’n ymddangos tua dechrau’r nofel pan ddaw, dan dantro, i mewn i fywyd helbulus y ffoadur ifanc, ac yn diflannu’n ddistaw pan fo stormydd bywyd y bachgen yn dechrau gostegu. Ydy, mae amseru Alun Jones yn y nofel hon ymron â bod yn berffaith. Megis cynhyrchydd unrhyw opera sebon gwerth ei halen, mae’r awdur yn gadael golygfeydd yn eu blas, yn dechrau penodau newydd i’n cosi; mae’r cwbwl yn dyst i brofiad awdur sy’n gyfarwydd â’r broses angenrheidiol o saernïo nofel.

Fe hoffwn i fod wedi cael clywed mwy am rieni’r bachgen wrtho iddo ddygymod yn raddol â’r ffaith mai nhw, er gwaethaf eu ffaeleddau amlwg, yw ‘mam’ a ‘dad’. Yn yr un modd, mae Mos a Kate yn gymeriadau canolog sy’n mynd yn angof braidd tua’r diwedd. Ond ffaeleddau bychain yw’r rhain mewn gwirionedd. Oherwydd mae rhan helaeth o’r ymwneud a’r ymddiddan yn digwydd, yn fwriadol ddigon, rhwng glaslanc mewn gwewyr a hen wreigan hynod. Tybed?

Lowri Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
Semtecs - Gwobr Goffa ...
Geraint V. Jones
£7.00
 
Prynwch
Blaenau Ffestiniog
Gwyn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch