Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Catrin Jones a'i Chwmni
Meleri Wyn James
ISBN: 9781843230564 (1843230569)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.95 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.95 (56.8%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2001
Nofel ddifyr gyfoes ar ffurf dyddiadur yn dilyn helyntion blwyddyn ym mywyd merch benchwiban bump ar hugain oed, ei theulu a'i ffrindiau wrth iddi geisio sefydlu ei siop ddillad ei hun a cheisio ymsefydlu yn ei chartref newydd. Dilyniant i Catrin Jones yn Unig.

An entertaining contemporary novel in diary form following a year's antics in the life of a scatterbrained twenty-five-year- old, her family and friends as she tries to establish her own clothes shop while settling into her new home. A sequel to Catrin Jones yn Unig.
'. . . dilyniant ardderchog i Catrin Jones yn Unig. Mae cysur i bob darllenydd yn y nofel hon (. . . o leia mae rhywun yn waeth ei byd na ni).'

Dyma’r addewid a geir ar y clawr, a'm gobaith mawr, wrth fynd ati i darllen nofel ddiweddara Meleri Wyn James, oedd y byddwn yn cael modd i fyw wrth glywed am helbulon y wraig fusnes ifanc.

Mae Catrin Jones wedi cefnu ar ei swydd ddiflas gyda’r cwmni cysylltiadau cyhoeddus, a bellach mae’n rhedeg ei busnes ei hun – siop ddillad i ferched ifanc. Gan fy mod innau newydd ddechrau ym myd busnes fy hun, roedd gen i felly ddiddordeb mawr mewn clywed am yr hanesion trwstan yma. Yn anffodus, wrth i’r nofel ddatblygu, clywyd llai a llai am y siop, a mwy a mwy am broblemau mwy 'dyrys' Catrin Jones, megis diffyg dynion/diffyg rhyw yn ei bywyd.

Rhaid cyfaddef nad ydw i’n ffan mawr o’r math yma o nofel fel arfer – nofel ar ffurf dyddiadur, yn llawn straeon am fechgyn . . . yfed . . . problemau teuluol ac ati (á la Bridget Jones). Fy ngobaith mawr oedd y byddai’r nofel newydd hon yn torri’n rhydd o’r fformiwla arferol yma ac yn canolbwyntio’n fwy ar ei gyrfa newydd – a holl gyffro/poen/siom/balchder rhedeg eich busnes eich hun, ond nid felly y bu.

Eto, llwyddwyd i greu cymysgedd digon difyr o ran y cymeriadau – mam-gu sy’n syrffio’r rhyngrwyd, tad-cu bywiog (neu’r Parch fel mae Catrin yn mynnu ei alw), heb anghofio Ler y ffrind gorau sydd ar fin priodi Llywelyn Owen (neu ‘y Llo’ i Catrin) – clyfar iawn! Ond y prif ddylanwad ym mywyd Catrin Jones yw’r cymydog hanner-Eidalaidd honedig, gyda’r enw mwya bizzare, sef Marco Rhydderch!

Rhaid cyfaddef nad oedd y cymeriad yma cweit yn taro deuddeg o’r cychwyn cynta, a heb ddweud gormod a difetha’r plot i bawb, wrth i fywyd Catrin druan fynd o ddrwg i waeth, roedd hi’n amhosib peidio â phwyntio bys at yr hen Farco. O ie, dwi ddim cweit yn deall chwaith pam fod yr awdur wedi dewis rhoi nam lleferydd (neu acen – dwi heb benderfynu beth yw e’n union i fod yn onest) i gymeriad Marco, nes ei fod e’n siarad fel hanner robot a hanner hipi.

Rhaid cyfaddef i mi fwynhau’r nofel fwy fwy wrth iddi fynd yn ei blaen, ac mae’r ddwy bennod olaf yn dod â holl helbulon y deg mis cynt at ei gilydd yn ddigon argyhoeddiedig.

Hefyd, mae’n ddigon hawdd gweld fod lle i ddatblygu’r saga ymhellach, felly gobeithio wir fod Meleri Wyn James wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio’r cam nesaf ym mywyd Catrin Jones.

A ninnau ynghanol misoedd tywyll y gaeaf mae’n anodd meddwl am wyliau haf, ond os ydych yn un o’r rhai lwcus hynny sy’n cael cyfle i fynd i’r haul dros y gaeaf, gwnewch yn siŵr bod copi o Catrin Jones a’i Chwmni yn y bag gyda chi. Os ydych chi fel finnau yn gorfod bodloni ar Gymru fach, prynwch y nofel ta beth a setlwch lawr am noson o flaen y tân, potel fach o win efallai, a darllenwch am helyntion Catrin Jones – dwi’n addo, mi fydd e’n gysur i chi.

Lowri Steffan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Catrin Jones yn l! Efallai ei bod hi flwyddyn yn hŷn, ond amser a ddengys a yw hi flwyddyn yn gallach Wedi gadael ei swydd ddiflas yn y cwmni PR, a dianc rhag crafangau Daniel Diflas, y bs o uffern, mae Catrin yn benderfynol o fod yn wraig fusnes y flwyddyn.
Rydym yn ymuno hi ar noson bwysig noson y sioe ffasiwn i lansio ei siop ddillad newydd - ond sut mae torri'r newyddion i Mam-gu na fydd hi'n cael bod yn fodel? Mae'n amser cyffrous i Catrin, yn ei thŷ newydd, gyda'r cymydog golygus, Marco Rhydderch, yn dangos diddordeb ynddi. Ond, o nabod Catrin, wnaiff y lwc dda ddim para'n hir. Pwy sy'n ei gwylio? A beth am y lladrad? A beth mae Ler yn ei wneud yn priodi llo? Mae pethau'n sicr o waethygu cyn gwella!
Dyma ddilyniant ardderchog i Catrin Jones yn Unig.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Bob Lliw
Eleri Llewelyn Morris
£4.99
 
Prynwch
Oni Bai
Eigra Lewis Roberts
£6.99
 
Prynwch
Naw Mis a Mwy
Gwion Hallam
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch