Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siabwcho
Marged Lloyd Jones
ISBN: 9781843230588 (1843230585)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2002
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 174x119 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2002
Nofel gignoeth wedi ei gosod yng nghefn gwlad Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn trafod pynciau sensitif a phoenus cam-drin gwragedd a phlant.

A raw novel set in the Welsh countryside during the Second World War dealing with the sensitive and painful themes of domestic violence and child abuse.
‘Mae’r nofel gignoeth a dirdynnol hon yn anaddas i blant.’ Dyna’r rhybudd a geir ar glawr y llyfr. Er bod y ddau ansoddair yn arbennig o addas, mae lle i ddadlau ynglŷn â’r ail gymal. Yn anffodus, rhywbeth byr ei barhad yw plentyndod erbyn heddiw, ac ni fyddai cynnwys y nofel hon yn debygol o darfu ar genhedlaeth sy’n gyfarwydd â chyfresi arwynebol fel Bad Girls a South Park. Ar y llaw arall, gallai dod wyneb yn wyneb â’r canlyniadau a’r effeithiau pellgyrhaeddol fod yn agoriad llygad iddynt.

Byddwn yn annog pawb i’w darllen. Mae hi’n glasur bach o nofel, ei naturioldeb a’i diffuantrwydd yn apelio at y meddwl a’r galon, a’i thafodiaith yn pefrio. Ro’n i’n teimlo i’r byw dros Jini fach, ac yn ysu am gael gwybod beth fyddai’n dod ohoni. Gallwn ddyfynnu’n helaeth, ond dyma un enghraifft o’i gwewyr meddwl:

‘O’r diwedd trawodd y gwirionedd fi – cofiais am Mamo’n llefen, a chlindarddach y gwely, cofiais am y boen yn llygaid Mamo drannoeth. Ro’dd hithe hefyd wedi dioddef ’run peth â finne, ond yn wahanol i fi, ro’dd hi wedi diodde’n ddistaw. Mamo druan. Mentrais ofyn: "Gawsoch chithe hefyd eich siabwcho?" '

Yn bersonol, byddai’n well gen i heb y cyflwyniad Pam? (Heddiw). Gellid dadlau fod iddo ei bwrpas, ond teimlo yr ydw i fod y nofel ei hun yn dweud y cyfan. Rydw i, hefyd, yn dal i fod braidd yn bryderus ynglŷn â’r diweddglo a’i hen thema ‘o garpiau i gyfoeth’, er i ni gael ein paratoi yn raddol ar gyfer hynny.

Mae’r cymeriadau bron i gyd yn cynrychioli dau eithaf, y da a’r drwg. O reidrwydd, nid oes unrhyw rinwedd yn perthyn i’r tad a’r Mishtir, ond gan mai dyna sylfaen y stori rwy’n fodlon derbyn hynny am unwaith. Cymeriad y fam yw’r un mwyaf crwn. Ni wyddom fawr ddim am gefndir y tad drwg ond, fel Jini, down i adnabod Mamo’n well a deall y sefyllfa y cafodd ei hun ynddo drwy gyfrwng eglurhad Anti Mary.

Rydw i am roi’r gair olaf i Jini, y ferch fach a orfodwyd i ‘dyfu lan cyn pryd’, wedi iddi ddarganfod fod ‘Mamo’n diodde o’r dicléin’:

‘Mynd i’r ysgol bob dydd, esgus nad o’dd dim byd yn wahanol, chwarae calico shi, chwarae cwato, chwarae rholyn tybaco, aros mewn i baratoi at y "Scholarship" ... ond y gofid yn dala i gnoi a chnoi, nes ei fod e’n teimlo fel salwch – salwch nad o’dd gwella iddo, ’run peth â’r dicléin.’

Un bach arall i orffen, rhag ofn i chi ddechrau ofni mai dim ond dagrau sydd yma. Dyma ymateb Jini pan ddywed y Mishtir wrthi, ‘You must learn to control yourself, child’:

‘Fe o’dd angen "control", nid y fi, y ffycin ffŵl. Mae’n rhyddhad cael defnyddio iaith Dyta ambell waith, ond fydda i byth yn rhegi ar goedd, oni bai ’mod i wedi cynhyrfu’n garlibwns.’

O, ydi, mae Jini John Llety’r Wennol yn drysor o gymeriad.

Eigra Lewis Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Dal Hi!
Caryl Lewis
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch