Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Mhobol I
T. Llew Jones
ISBN: 9781843230595 (1843230593)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant cynnes a difyr awdur a bardd poblogaidd, yn cynnwys straeon doniol am lawer o Gymry nodedig yn ogystal â chymeriadau ffraeth cefn gwlad yr oedd T. Llew yn ymhyfrydu yn eu cwmni. 32 llun du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf Awst 2002.

The warm and entertaining biography of a popular author and poet, comprising humorous stories about many notable Welshmen and the colourful characters from rural Cardiganshire in whose company T. Llew revelled. 32 black-and-white photographs. First published in August 2002.
Mae’n debyg mai fel rhyw adwaith i My People, gan awdur arall nid anenwog o Geredigion, yr enwyd y gyfrol hon. Ond mae gan T. Llew Jones dipyn mwy o gydymdeimlad a pharch at ei bobl ef nag oedd gan Garadog at ei bobl yntau. Ond, i raddau helaeth, yr un bobl oedden nhw! Mae hyn yn dweud rhywbeth am y ddau awdur, mae’n rhaid gen i, ac yn ei bennod olaf ond un mae T. Llew yn rhoi’i argraffiadau ef ei hun o’r awdur o Rydlewis.

Cyfrol gymharol denau yw hon o gofio bod yr awdur yn ei wythdegau, ond nis bwriadwyd i fod yn hunangofiant. Yn hytrach mae’n cofnodi rhai o’r pethau hynny nad yw’r cyhoedd wedi clywed amdanynt eisoes – mewn print, beth bynnag! Pwy fuasai’n meddwl, yntê, fod y cyn-filwr a’r cyn-athro hwn ar un adeg wedi bod yn gampwr o goediwr, yn botsier gyda’r gorau (neu’r gwaethaf) cyn iddo erioed ei amlygu’i hun fel awdur a bardd?

Mae yma aml bortreadau gwych o gymeriadau mor amrywiol â Williams Pontfân, Dai Blaenweun a Tom Stevens, ac yn ei ddisgrifiadau o nodweddion y rheiny mae’r awdur yn dangos ei hoffterau a’i dueddiadau’i hunan. Mewn iaith, gwladgarwch, safonau moes ac addysg nid pregethu y bydd, ond nid oes modd ei gamddeall.

‘Gorau cyfarwydd yn y byd oedd,’ meddid am rywun yn y Chwedlau, a thrwy’r gyfrol hon gellir clywed hyfrydlais T. Llew yn adrodd mabinogi rhyfedd y Garreg Ogam, saga anghredadwy’r freuddwyd honno, a hanes rhai o gampwyr tîm criced Pentre-cwrt – tîm a roddai dîm Morgannwg yn y cysgod, mae’n rhaid gen i, er ei fod fel Wil Bryan gynt, ‘under great difficulties’.

Yma a thraw, wrth i’r digwyddiadau hynny yng nghwrs ei fywyd godi, ceir cefndir ambell gerdd o’i eiddo – cywydd, englyn neu soned sy’n tystio i dwf ei athrylith fel bardd, a’r empathi hwnnw â’i gyd-ddyn yn ei alar a’i orfoledd sydd wedi’i wneud yn ffigur cenedlaethol mor unigryw. Ni raid ond darllen y cerddi i Tom Stevens a Dilys i weld pam y cafodd ei ddwy gadair genedlaethol.

Nid yw hiwmor fyth ymhell o dan yr wyneb, na mynegi’n gynnil farn gadarn am wendidau ein hoes ni ym materion addysg, gwleidyddiaeth a llên, a’r cyfan wedi’i gyflwyno mewn Cymraeg sy’n batrwm i ni i gyd. Wn i ddim a yw’n cydymffurfio â’r Cymraeg Byw hwnnw y bu’r awdur yn feirniad mor ddigymrodedd ohono flynyddoedd yn ôl, ond yn sicr mae’n Gymraeg bywiog.

Dic Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ten of the Most Important ...
Dr John Davies
£9.98
 
Prynwch
Hanes Athroniaeth y ...
 
£14.99
 
Prynwch
Trysor Plasywernen
T. Llew Jones
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch