Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Richard Burton - Seren Cymru
Gethin Matthews
ISBN: 9781843230601 (1843230607)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 210x150 mm, 230 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr yn adrodd hanes gyrfa ddisglair yr actor Cymreig byd-enwog o Bont-rhyd-y-fen, Richard Burton (1925-1984), ei lwyddiannau ar lwyfan a sgrîn fawr, ei gwymp trist o ganlyniad i'w or-ddibyniaeth ar alcohol a'i berthynas dymhestlog enwog ag Elizabeth Taylor. 16 ffotograff du-a-gwyn.

An entertaining volume relating the story of the star-studded career of the Welsh actor Richard Burton (1925-1984), his theatrical and film successes, his sad demise due to over-dependence on alcohol and his famous stormy relationship with Elizabeth Taylor. 16 black-and-white photographs.
Yn y llyfr hwn (sy’n cynnwys nifer cymharol fechan o luniau), cawn ein tywys ar daith o Bont-rhyd-y-fen i ben draw’r byd a chael cipolwg ar y dyn cymhleth hwn – ar ei ofnau a’i lwyddiannau, heb anghofio ychwaith am ei fethiannau niferus. Dyma hanes cynnar Richard Jenkins – a ddaeth maes o law yn un o’r ‘sêr’ mwyaf carismataidd a fu erioed.

Tipyn o syndod o ddarllen y broliant oedd sylweddoli mai dyma’r llyfr cyntaf i’w ysgrifennu am Richard Burton yn yr iaith Gymraeg. Gan mai cynhyrchydd teledu wrth ei alwedigaeth yw’r awdur Gethin Mathews, rhaid iddo yn rhinwedd ei swydd fod yn wrthrychol a sensitif, yn ganmoliaethus ond heb gau ei lygaid i’r gwendidau, ac yn bennaf oll rhaid iddi roi ei stamp personol ar y cyfanwaith. Mae’n amlwg bod gwaith ymchwil trylwyr wedi mynd i mewn i’r llyfr hwn, ac mae dawn yr awdur i ddadansoddi a dethol y cynnyrch yn glod iddo.

Hoffais yn arbennig yr arddull ddiffwdan a’r dyfyniadau, llawer ohonynt yn newydd sbon i mi, sy’n britho’r llyfr. Wyddwn i ddim er enghraifft mai Richard Burton gafodd gynnig rhan ‘Lawrence of Arabia’ yn y ffilm enwog a wnaeth Peter O'Toole yn seren lachar dros nos bron, ac mai Stephen Boyd(!) oedd y dewis cyntaf i chwarae rhan Anthony yn y ffilm Cleopatra. Pe na bai ffawd wedi ymyrryd, beth fyddai hanes Elizabeth Taylor a Richard Burton wedi bod tybed?

Nid Elizabeth Taylor oedd y gyntaf na’r olaf i gael ei swyno ganddo, a hyd yn oed yn gynnar yn ei yrfa cawn ddyfyniad (t. 70) gan Kenneth Griffith, 'fe’i gweles yn Stratford-upon-Avon, wedi’i amgylchu gan actorion gwell, ond oherwydd ei fod mor dawel ac ymlaciedig ac â chymaint o hunanhyder, roedd sylw pawb wedi’i hoelio ar y dyn golygus hwn. Roedd e’n ymwybodol o effaith ei brydferthwch – ond nid oedd yn ymffrostio ynddo. Roedd e’n sylweddoli nad oedd rhaid iddo wneud llawer i ddenu sylw.'

Dyna yn sicr ei gryfder ar lwyfan, ond a oedd hyn yn addas neu’n ddigon i lwyddo ar seliwloid? Mae yma doreth o ddyfyniadau, a’r rheiny i bwrpas gan drawstoriad o bobl – ffrindiau, cydweithwyr, teulu a beirniaid – gan gynnwys y frawddeg ddadlennol hon gan y gwrthrych ei hun: 'Pan rwy’n mynd mas ar y llwyfan, rwy’n brwydro yn erbyn y byd; mae’n rhaid imi guro’r byd; a hyd yn gallaf mae’n rhaid imi fod y gorau.'

Mae’n hysbys i bawb a ŵyr unrhyw beth am Richard Burton ei fod yn arddel ei Gymreictod yn huawdl ac yn uchel, ond yn ôl y llyfr hwn ni fu’n berchen ar dŷ yng Nghymru. Er iddo gyfrannu’n helaeth yn ariannol at nifer o elusennau, a gobeithio’n ofer am sefydlu Theatr Genedlaethol, ni roddodd yr un perfformiad ar lwyfan yn y Gymraeg. Mae’n ddiddorol gweld sut y mae Gethin Mathews yn dadansoddi Cymreictod Richard Burton gan iddo ef ei hun gael ei fagu yn Llundain.

Llyfr i bori ynddo ydi hwn, nid i'w ddarllen ar un eisteddiad, ac mae'n ddarllen angenrheidiol i fyfyrwyr sydd â’u bryd ar ddilyn Cwrs Theatr.

'Y gwir yw mai’r perfformiad gorau a roddodd Richard Jenkins erioed oedd ei bortread o Richard Burton.' Ac ar ddiwedd y llyfr y teimlad ydi bod rhyw bŵer tu hwnt i’r dewis yn gorfodi Richard Jenkins i chwarae rhan Richard Burton.

Maureen Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Wales, A
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Geiriadur Gomer i'r Ifanc
D. Geraint Lewis
£19.99
 
Prynwch
Pla, Y
Wiliam O. Roberts
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch