Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nofelau Nawr: Clymau Ddoe
Alys Jones
ISBN: 9781843230656 (1843230658)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Christine Jones, Julie Brake Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 4. Fformat: Clawr Meddal, 174x120 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer gyfoes yn adrodd hanes tridiau tyngedfennol yn hanes merch ifanc sy'n canfod cyfrinachau cymhleth am orffennol ei theulu a'i magwraeth, gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen ar gyfer dysgwyr.

A modern short novel relating the story of three fateful days in the life of a young girl who discovers complex secrets about her family's past and upbringing, with a short glossary on each page for Welsh learners.
Beth pe baech chi'n cael eich camgymryd am rywun arall – rhywun sydd yr un ffunud â chi? Beth wnaech chi? Dyna'r cyfyng-gyngor sy'n wynebu Llinos, prif gymeriad Clymau Ddoe gan Alys Jones. Dyma'r ddegfed o'r gyfres Nofelau Nawr, wedi ei hysgrifennu'n bennaf ar gyfer dysgwyr ac, fel gweddill y gyfres, yn cynnig geirfa ar waelod pob tudalen i hwyluso'r darllen. Ond does dim rhaid i chi fod yn ddysgwr i fwynhau orig ddifyr tu mewn i gloriau Clymau Ddoe. Dyma stori sy'n gafael, ac mi fyddwch yn ei gweld hi'n anodd ei gollwng ar ôl ei hagor.

Ond, i ddod yn ôl at y plot. Llinos, fel y nodwyd, ydi'r prif gymeriad – geneth ifanc sy'n dod i sylweddoli yn ystod y nofel fod dau neu dri o bethau'n ei gwneud hi'n wahanol i'w chyfoedion. Ei phryd a'i gwedd i ddechrau – ei chroen a'i gwallt yn anarferol o dywyll; ei 'rhieni' wedyn gryn dipyn yn hŷn na rhieni ei ffrindiau, ond dydy hynny'n ddim syndod o gofio mai ei thaid a'i nain ydyn nhw mewn gwirionedd. Ond ydyn nhw'n perthyn iddi o gwbl? Beth ydi'r gyfrinach fawr sydd ynghlwm wrth ei gorffennol? Ai'r ddau berson yn y llun priodas yn ei chartref oedd ei rhieni mewn gwirionedd? A phwy ydi Elena, y ferch sydd mor od o debyg iddi? A sut mae Steff yn rhan o'r darlun? Mae'r plot yn ymddatod yn raddol, gan ateb y cwestiynau hyn a llawer mwy.

Datrys dirgelwch ydi prif thema'r nofel, ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n hoffi nofelau datrys. Does yma ddim ditectif, dim ond Llinos ei hun. Ac mae yna fwy yn y nofel na datrys yn unig. Cewch binsiad o serch a chyffyrddiad o drasiedi, heb sôn am ddilyn gwewyr 'rhieni' Llinos yn y penderfyniad anodd a'u hwynebodd unwaith.

Un o'r pethau a hoffais orau am y nofel oedd ei harddull. Dydi hi ddim yn gweiddi 'nofel i ddysgwyr' wrth i chi ei darllen. Dydi'r iaith ddim yn or-syml nac yn nawddoglyd ond, er hynny, mae patrymau brawddeg yn cael eu hailadrodd er mwyn eu sefydlu yng nghof darllenydd.

Gan mai Llinos ei hun sy'n cyflwyno'r stori, mae'r nofel wedi ei hysgrifennu yn y person cyntaf, ac mae hynny'n dod â ni yn nes ati hi, rywsut, ac yn gwneud i ni boeni sut y bydd pethau'n troi allan iddi. Gan ei bod hi yn y person cyntaf, mae'r naratif yn eithaf llafar ei arddull, ac mae hynny'n gyrru'r stori yn ei blaen yn sionc.

Dyma nofel arall, felly, yn y gyfres boblogaidd hon y bydd darllenwyr o bob chwaeth yn cael blas arni – dysgwyr neu beidio. Hwyl ar y darllen!

Gwen Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cafodd Llinos ei magu gan ei thaid a'i nain ar l i'w rhieni farw mewn damwain car pan oedd hi'n fabi. Bob dydd basai hi'n edrych ar lun priodas ei rhieni ar y dreser. Yna, un nos Wener, pan oedd hi'n ddwy ar bymtheg oed, digwyddodd hi gyfarfod Steff yn nhafarn y Llew Du. Roedd o wedi dod i siarad hi ar l ei chamgymryd (to mistake) am rywun arall. Noson gyffredin oedd hi, ond noson a daflodd Llinos i ganol clymau (ties) cymhleth (complicated) ddoe.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch