Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Llywelyn ein Llyw Olaf
Aeres Twigg
ISBN: 9781843230700 (1843230704)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 210x146 mm, 24 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £3.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfryn dwyieithog darluniadol llawn yn cynnwys gwybodaeth ddiddorol am fywyd Llywelyn ein Llyw Olaf; i oedolion a phlant fel ei gilydd. 17 llun lliw a 3 llun du-a-gwyn. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2001.

A bilingual, fully illustrated booklet comprising interesting information about the life of Llywelyn the Last Prince of Wales; for adults and children alike. 17 colour and 3 black-and-white illustrations. First published in 2001.
English review below

Dyma deitl arall yn y gyfres ddwyieithog ddeniadol `Cip ar Gymru’. Yma adroddir hanes y Llyw Olaf, Llywelyn ap Gruffudd, gan ddechrau gyda pheth o hanes Llywelyn Fawr, cyn symud ymlaen at hanes Gwenllïan, unig blentyn Llywelyn ac Elinor, a fu farw yn lleian yn Sempringham yn 1337.

Cawn hanes y Tywysog a’i ymrafael, nid yn unig â Brenin Lloegr ond gydag aelodau o’i deulu ei hun a chyda rhai o dywysogion llai Cymru. Diddorol yw darllen am ymwneud Cymru, yr Alban a Lloegr ar lefel ddiplomyddol, ac fe seilir y cwbl ar ffeithiau a deongliadau hanesyddol sicr athrawon hanes o fewn y Brifysgol, pobl fel J. Beverley Smith a T. Jones Pierce. Cawn hanes y dyddiau olaf ym Muellt, brad y gof yn Aberedw, y ffoi, y lladd ar lannau Irfon, y gwarth o gario’r pen drwy strydoedd Llundain, a chladdu’r corff yn Abaty Cwm-hir. Daw’r gyfrol i ben gyda’r ymgais i goffáu Llywelyn a hanes codi’r gofeb iddo ar fryncyn Cefn-y-bedd, Cilmeri.

Mae’r gyfrol hon yn gyflwyniad cryno ac effeithiol i gyfnod olaf Cymru yn wlad annibynnol. Fel nifer o’r cyfrolau eraill o fewn yr un gyfres, mae hon wedi ei darlunio’n lliwgar a diddorol ac y mae llawer o’r clod am hynny yn ddyledus i Gwenda Lloyd Wallace, yr ymchwilydd lluniau.

* * *

This volume provides a concise and informative introduction into the history of the last independent Prince of Wales, Llywelyn ap Gruffudd, who ruled the greater part of Wales until his untimely death in 1282. The politics and diplomacy of the thirteenth century provides a backdrop to the drama of princely life in the mountains of Gwynedd.

The tale unfolds with Llywelyn the Great’s reign between 1215 and 1240 and the struggle for succession. Llywelyn ap Gruffudd’s marriage to Eleanor de Montfort at Worcester Cathedral is described, where the bride was given away by Edward I of England and where the guests included the King and Queen of Scotland.

Llywelyn’s failure to pay homage to the King of England caused the latter to attack Wales in 1277. 1282 saw Eleanor’s death in childbirth, and by the end of the same year Llywelyn was killed as a result of treachery on the banks of the river Irfon at Cilmeri. Llywelyn’s head was severed and later displayed in London while his body was taken to Abbey Cwm-hir for burial. The story ends with the resulting life of Gwenllïan, Llywelyn’s only child, who was taken to Sempringham Priory to live the life of a nun.

The booklet is aptly illustrated and is attractively produced.

Dafydd Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Tywysog annibynnol olaf Cymru, a'i stori ddramatig.
The last independent Prince of Wales, and his tragic story.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad: 61. ...
 
£5.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch