Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fenai, Y
Gwyn Pari Huws
ISBN: 9781843230847 (1843230844)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Terry BeggsFformat: Clawr Meddal, 225x241 mm, 126 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £10.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hardd o 172 o ddarluniau lliw hardd gyda thestun llawn gwybodaeth yn adlewyrchu'r prydferthwch a'r amrywiaeth tirwedd anghymharol a geir ar hyd glannau'r Fenai, ynghyd â hanes morwrol a dynol cyfoethog Ynys Môn a Sir Gaernarfon. 172 llun lliw ac 8 map. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2002.

A handsome collection of colour photographs and illustrations with a highly informative text reflecting the unparalleled beauty and diversity of the landscape along the banks of the Menai Straits, and the rich seafaring and human history of Anglesey and Caernarfon. 172 colour illustrations and 8 maps. First published in 2002.
‘Y Fenai’, nid ‘Afon Menai’, fel mae’r Capten Pari Huws yn ein hatgoffa, yw gwrthrych y llyfr hynod ddifyr hwn – canys dŵr hallt gyda llanw a thrai sydd yma. Cawn esboniad ar y ‘teitiau’ (sef gair pobl y Fenai am godiad a chwymp cyson y llanw) ac ystyr y bwâu amryliw – heb sôn am gip ar ambell siart fôr trwy lygad profiadol un a fu’n hwylio’r moroedd ymhell ac agos ac a ddaeth yn arweinydd ar y criw ffyddlon sy’n cynnal Amgueddfa Forwrol Caernarfon.

Mae’r awdur yn gwybod am bob bae a chilfach a chefnen dywod ar y Fenai, a chanddo rywbeth difyr i'w adrodd am bob un ohonynt, a hynny mewn Cymraeg clir a chryno. Mi fûm i’n ddigon ffodus i gael byw neu weithio o fewn pellter gwynto heli’r Fenai am gyfran helaeth o’m hoes, a hwylio cychod pleser ar ei dyfroedd, ond dysgais bethau newydd ar bob tudalen.

I’r rhai na chafodd y fraint honno, mae rhin y llinyn o arian byw sy’n cadw Môn ac Arfon ar wahân i’w ganfod yn llawn o fewn cloriau’r llyfr. Agorwch ef ac mi ryfeddwch at harddwch y gornel fach hon o’n gwlad, gan nad llyfr gyda thestun sych a hirfaith mo’r gyfrol hon. Ar bob tudalen ceir un llun rhyfeddol, ac weithiau ddau neu dri, wedi eu tynnu gan Terry Beggs o Borthaethwy.

Ymysg y lluniau, ceir rhai yn dangos golygfeydd sydd cystal ag unrhyw un a welwch yn y taflenni gwyliau – ni sylweddolais erioed o’r blaen mor gwbl eithriadol yw’r olygfa o Landdwyn draw am yr Eifl, nac mor gyfriniol yw Porth Fanogl ger Porthaethwy. Yr ydym i gyd wedi gweld cant a mil o luniau o’r ddwy bont, o Gastell Caernarfon a Phier Bangor, ar gerdyn post a chalendr, ac mae’r lleoedd hynny yma… ond eto, mae’r ongl, y golau, y tymor yn wahanol ac yr ydym yn eu gweld fel na welwyd mohonynt o’r blaen mewn print. Os mai gwybodaeth a hoffter am ei filltir sgwâr sy’n cael ei gyfleu gan y Capten Pari Huws, mae sgìl technegol a llygad Terry Beggs fel artist yn llawn cymaint o gaffaeliad i’r gwaith.

A dyna arwain dyn at yr unig agwedd siomedig ar y gyfrol, sef y dyluniad a safon yr argraffu lliw. Mae rhai lluniau cyffrous wedi eu gwasgu’n fach, eraill wedi eu torri, a’r cwbl heb fanteisio ar faint a siâp y dudalen. Byddai’r llyfr wedi bod yn rhyfeddod yn y 1950au, efallai, ond erbyn hyn dylid anelu am safonau argraffu lliw gwell na hyn, ar gyfer llyfr gyda lluniau mor odidog.

Ond er gwaethaf hyn, sy’n biti, mae’r gyfrol yn dal yn drysor, i droi’n ôl ati bob hyn a hyn, a gweld rhywbeth newydd na sylwyd arno o’r blaen. Chewch chi mo’ch siomi, wir i chi.

Gareth Haulfryn Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cefn Gwlad Geoff Charles: ...
Ioan Roberts
£12.95
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad: 80. ...
Dafydd Guto Ifan
£7.50
 
Prynwch
Pysgotwyr Cymru a'r Môr
 
£12.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch