Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd Bethan
Bethan Gwanas
ISBN: 9781843230878 (1843230879)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 175x120 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddeugain erthygl ddifyr a ymddangosodd gyntaf yng ngholofn yr awdures yn yr Herald Cymraeg, yn trafod amrywiaeth o bynciau ac yn cyflwyno argraffiadau personol am bobl a lleoedd diddorol gyda sylwadau treiddgar am fywyd. 14 ffotograff du-a- gwyn.

A collection of forty entertaining articles which first appeared in the author's column in the Herald Cymraeg, discussing a variety of topics and presenting personal impressions of interesting people and places with observant comments on life. 14 black-and -white photographs.
Wnes i ddim oedi cyn cytuno i adolygu Byd Bethan. Petawn i wedi amau safon y sgwennu a’r cynnwys, hwyrach y baswn i wedi gwrthod. Gwlad fach ydi Cymru, a hen brofiad digon chwithig ydi taro ar bobl yr ydach chi wedi rhedeg ar eu gwaith nhw. Ond yn yr achos yma, roeddwn i’n eitha ffyddiog y baswn i’n cael blas.

Casgliad o golofnau Bethan Gwanas yn yr Herald Cymraeg a geir yn y gyfrol hon, a chan nad ydw i wedi byw o fewn dalgylch y papur hwnnw (yr arferwn fod yn ohebydd iddo) ers tro bellach, toeddwn i ddim wedi darllen yr un ohonyn nhw.

Hawdd fyddai darllen y gyfrol hon mewn un eisteddiad, er na wnes i hynny, yn benna am fod yn well gen i ymestyn llyfr da yn hytrach na’i lowcio’n gyfan. Hwyrach nad ydw i’n rhannu cariad Bethan at rygbi na’i hoffter o Radio Cymru (am i mi gael yr anlwc o diwnio i mewn i’r arlwy ‘canol y ffordd’ mae hi’n rhedeg arno, mae’n debyg), ond mae’r sgwennu’n llifo mor rhwydd fel nad oes affliw o ots am ryw fân wahaniaethau fel hyn.

Tydw i ddim yn cytuno â’i dulliau hi bob amser chwaith. Yn sgil un golofn yn lambastio colofnydd papur dydd Sul am redeg ar y Cymry, anfonwyd fflyd o lythyrau’n cwyno ato – er mawr ddifyrrwch i’r sgrwb siŵr o fod. Dywedodd colofnydd gwrth-Gymreig arall ei fod o’n pigo ar y Cymry yn rhannol am eu bod nhw’n ymateb mor chwyrn – fasa fo ddim yn hwyl fel arall medda fo, sy’n profi mai anwybyddu pobl fel hyn sydd orau yn hytrach na bwrw ôl y penna bach.

Hogan hunanddibrisiol (self-deprecative yn ôl geiriadur Bruce – rhaid i chi ddarllen y llyfr er mwyn deall y jôc) ydi Bethan sy’n medru chwerthin am ei phen ei hun. ‘Felly dwi’n bwyta un – efallai ddau,’ meddai am brydau parod o’r archfarchnad. ‘Pam ’dach chi’n meddwl mod i ddim fel styllan?’

Er hynny, mae yna hyder tawel yma, ynddi hi ei hun ac yn ei hamryw ddoniau. Nid rhyw Bridget Jones niwrotig mohoni, ac yn hynny o beth hwyrach nad ydi mor hawdd ei huniaethu hi â’r ffenomen honno. Mi fasa Bethan a Germaine Greer (dynes y mae ganddi gryn feddwl ohoni) yn siŵr o waredu, ond petha digon ansicr ac anfodlon ydan ni ferched yn y bôn.

Chwa o awyr iach felly ydi mentro i fyd llawn a difyr Bethan Gwanas, nad yw’n troi o gwmpas dynion, deiets a sgidiau. Dynion a deiets? Pa! Ond sgidiau? Sori Bethan, ond wrth edrych ar y sgidia dal adar ‘elastig toggle dusky pink’ yng nghatalog Hawkshead, dydw i ddim mor siŵr.

Elin Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Land of My Fathers - 2000 ...
Gwynfor Evans
£12.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch