Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cam wrth Gam
Mari Emlyn
ISBN: 9781843230908 (1843230909)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 172x120 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2002
Nofel gyfoes am weithwraig gymdeithasol sy'n gorfod dod i delerau ag alcoholiaeth ei mam a wynebu cyfrinachau gorffennol ei theulu cyn ceisio llunio dyfodol mwy gobeithiol ar ei chyfer ei hun, ei mab a'i gŵr y mae wedi gwahanu oddi wrtho. Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Ebrill 2002.

A contemporary novel about a social worker who has to come to terms with her mother's alcoholism and has to face secrets from her family's past before mapping out a more hopeful future for herself, her son and estranged husband. First published in April 2002.
Dyma'r drydedd nofel oedd yn gynnyrch y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2001 i mi ei darllen. Wn i ddim faint o ddiwygio fu arni oddi ar hynny, ond heb amheuaeth cefais fwy o fwynhad yn darllen hon na'r ddwy arall.

Mwynhad annisgwyl, hefyd. Nid oeddwn wedi disgwyl i nofel yn trafod alcoholiaeth apelio ataf o gwbl. Ond o'r cychwyn cyntaf fe deimlir fod gan yr awdur stori i'w hadrodd, ac awydd angerddol i rannu ei phrofiadau gyda'r darllenydd. Hynny neu fygu yw'r unig ddewis.

Fel llawer o gyfrolau eraill cystadleuaeth y Fedal, nofel ar ffurf dyddiadur sydd yma. Canolbwyntir ar y ddwy flynedd olaf ym mywyd ei mam wrth i'w chyflwr waethygu. Nid bywyd y fam yn unig sy'n cael ei ddinistrio, ond un y ferch hefyd wrth i'w pherthynas hi a'i gŵr chwalu dan y straen.

Gwraig barchus, ddosbarth canol, yw'r fam – un sy'n llwyddo am flynyddoedd i guddio'i chyflwr rhag ei chyfeillion yng Nghaerdydd. Ond mae'r ferch yn gwybod ei bod wedi dioddef ers o leiaf ugain mlynedd. Ceisir dyfalu beth sydd wrth wraidd y salwch. Marwolaeth ddamweiniol y mab yn ddeuddeg oed? Priodas anhapus a cholli ei gŵr? Annifyrrwch teuluol rhyngddi hi a'i brawd ar gownt y trychinebau hyn? Yn goron ar y cyfan mae gennym wraig ddawnus, ddeallus, sydd heb gael y cyfle i wireddu ei photensial.

Ychwanegwch at hyn broblemau Leusa ei merch wrth i'r cyfan fynd yn ormod iddi, ac fe allech dybio fod yma nofel eithriadol o drist. Ond mae'r awdur yn ddigon sicr ei chyffyrddiad i'n harbed rhag cael ein llethu gan dristwch y stori. Drwy'r cyfan i gyd daw'r ferch i adnabod ei mam yn well ac fe ddaw hi a'i gŵr i ddeall ei gilydd eto. Ond bu'n frwydr a hanner.

Mae'r stori ynddi ei hun yn ddigon gafaelgar, ond diddorol hefyd yw'r disgrifiad o sut brofiad oedd cael eich magu yn Gymraes Gymraeg yng Nghaerdydd yn y chwedegau a'r saithdegau. Nid profiad pleserus o gwbl oedd cerdded drwy stad o dai cyngor i Ysgol Bryntaf yn y dyddiau hynny. Cawn ein hatgoffa o'r modd y byddai plant Catholig ym Melfast yn cael eu difenwi wrth fynd i'r ysgol drwy stad Brotestannaidd beth amser yn ôl.

Sylwais ar un nam ar dudalen 106: refferendwm, ac nid etholiad, gynhaliwyd ym mis Medi 1997.

O ystyried astrusrwydd a chymhlethdod y pwnc, byr yw'r nofel efallai – bai y gellid cyhuddo bron pob un o gynhyrchion y Fedal Ryddiaith ohono. Ond ar y gystadleuaeth ei hun y mae'r bai am hynny mewn gwirionedd gan nad yw'r cwta hanner blwyddyn a roddir i gystadleuwyr gyfansoddi eu gwaith yn ddigon o bell ffordd.

Credaf fod yr awdur i'w llongyfarch yn wresog ar ei nofel gyntaf ac edrychaf ymlaen at ddarllen rhagor o'i gwaith.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Elwyn Edwards
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Dal y Gannwyll: ...
Alwyn Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch