Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Barcud, Y / Red Kite, The
David Jones
ISBN: 9781843230953 (184323095X)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 24 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £3.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfryn dwyieithog darluniadol hwylus yn olrhain hanes y barcud coch, yn arbennig y cynllun gwarchod llwyddiannus a sicrhaodd gynnydd sylweddol yn y niferoedd yn ystod yr 20fed ganrif. 21 llun lliw ac 1 cartwn lliw.

A handy colour illustrated bilingual booklet tracing the story of the red kite, in particular the successful conversation project ensuring a substantial rise in numbers during the 20th century. 21 colour illustrations and one colour cartoon.
English review below

Y barcud yw testun un o gyfrolau diweddaraf, lliwgar a hylaw, y gyfres ddwyieithog ‘Cip ar Gymru’. Dyma aderyn ysglyfaethus a welir yn feunyddiol bellach yn cylchu’r awyr yn urddasol uwchben y Canolbarth ond a fu bron â diflannu o Brydain ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Dilynir trywydd ei hanes argyfyngus trwy ddadlennu sawl ffaith ddiddorol, er enghraifft fel y bu’r bardd enwog, y diweddar R. S. Thomas, yn aelod o 'bwyllgor y barcutiaid' a sefydlwyd ar ddechrau’r ugeinfed ganrif i’w gwarchod. Profwyd i hyn fod yn waith hollbwysig gan i ddulliau genetig brofi y gellir olrhain holl boblogaeth barcutiaid heddiw i un aderyn benywaidd.

Bydd y darluniau a'r lluniau lliw yn cyfareddu darllenwyr o bob oedran, a’r iaith gyfoethog a’r dyfyniadau o gyfeiriadau llenyddol at yr aderyn hynod hwn, gan feirdd megis Shakespeare a Longfellow, yn ychwanegu at fwynhad y darllenydd aeddfed. Gresyn, fodd bynnag, na chynhwysir rhai cyfeiriadau o lên Cymru yn y testun Cymraeg.

Gwelwn yn glir pam y mabwysiadwyd y barcud fel arwyddlun gan gynifer o gyrff yng Nghymru heddiw a sut y mae’r aderyn brenhinol hwn wedi dod i haeddu ei le fel symbol cenedlaethol. Nid naturiaethwyr yn unig fydd yn ymddiddori yn y llyfryn hwn; bydd y gyfrol yn apelio at unrhyw un sy’n ymddiddori yng Nghymru a’i hamgylchedd.

* * *

The red kite is the subject of one of the latest in the colourful bilingual series ‘Wonder Wales’, which should prove popular with visitors to Wales as well as those who are new to the country or who are learning the language. This bird of prey is now a daily sight, turning majestically in the sky above Mid Wales, but it almost became extinct in Britain at the end of the nineteenth century.

Its turbulent history is outlined by revealing many interesting facts, including the information that the late R. S. Thomas, the well-known Anglo-Welsh poet, was one of the later members of the 'kite committee' set up at the beginning of the twentieth century to protect the bird. This proved to be vital work, since genetic 'fingerprinting' has since revealed that the entire population was descended from a single female.

The colourful photographs and drawings will engage readers of all ages and the rich style and the literary references to this unique bird by such poets as Shakespeare and Longfellow will add to the enjoyment of the more mature reader.

We see clearly why the red kite has been adopted as the corporate logo by so many companies and official bodies in Wales today and how this regal bird has come to deserve its place as a national symbol. This booklet will appeal not only to naturalists, but also to anyone who is interested in Wales and its environment.

G. Mari Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Rhian A. Davies
£1.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Aeres Twigg
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Elin Meek
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch