Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Straeon Dot Com
ISBN: 9781843231134 (1843231131)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Gordon Jones Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x131 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £3.95 
Ein Pris: £1.50 
Rydych yn Arbed: £2.45 (62.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o bump stori fer amrywiol gan Helen Emanuel Davies, Gordon Jones, Elin Meek ac Andras Millward gyda byd cyfoes a chyffrous cyfrifiaduron a'r We yn gefndir iddynt.

An entertaining collection of five short stories by Helen Emanuel Davies, Gordon Jones, Elin Meek and Andras Millward set in the contemporary and exciting world of computers and websites.
Cyfrol yn cynnwys pum stori gan awduron profiadol yw hon a’r cyfan, fel yr awgryma’r teitl, yn ymwneud â’r byd modern cyfrifiadurol.

Yn ‘Trefniadur Tanbaid’ gan Helen Emanuel Davies caiff Sam raglen sy’n ei helpu gyda’i waith cartref. Mae lle iddo hefyd gadw dyddiadur cyfrinachol, ond mae nam arbennig ar y rhan yma o’r rhaglen – wedi i Sam ddechrau sgwennu ei deimladau arni mae pethau rhyfedd iawn yn digwydd.

Yn ‘Bomio Ali Baba’ gan Gordon Jones, gwaith mam Dylan yw creu gêmau rhithwir. Mae Gavin, ffrind Dylan, wrth ei fodd yn cael profi’r rhaglenni hynny – ond pan fo’n chwarae'r gêm ‘Bomio Ali Baba’ mae’n profi mwy nag y bargeiniodd amdano.

Mae Meinir yn hoffi bwrw ei bol ar y we yn y stori ‘Het Haul Hwlc’ gan Helen Emanuel Davies, ond buan iawn y sylweddola nad yw hynny'n beth doeth i’w wneud ac nad yw popeth sydd ar y we yr hyn mae’n ymddangos.

Pan gaiff Dyfan y peiriant chwarae gêmau diweddaraf a gêm ralïo ar ei ben-blwydd, mae wedi gwirioni – a phan ddaeth cystadleuaeth ar y teledu yn chwilio am bencampwr y gêm ralïo roedd yn rhaid iddo roi cynnig arni. Ond beth sydd yna ynglŷn â’r rali ym Monte Carlo sy’n gwneud iddo deimlo mor anesmwyth? Darllenwch am Dyfan yn y stori ‘Rali Monte Carlo’ gan Elin Meek.

Yn y stori olaf, ‘Adam West ar y We’ gan Andras Millward, mae rhywun neu rywbeth yn cysylltu â Gwilym gan ofyn am ei gymorth. A fydd Gwilym yn medru ei achub oddi ar y we heb beryglu ei fywyd ei hun?

Pum stori gyfoes ddifyr ond cofiwch, ar ôl eu darllen, efallai na fyddwch yn teimlo’n gyfforddus yn defnyddio’ch cyfrifiaduron eto!

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Cyfres Hwylio 'Mlaen: ...
Elin Meek
£3.00
 
Prynwch
Welsh Rules - Exercises
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch