Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lawr ar Lan y Môr
Chris S. Stephens
ISBN: 9781843231271 (1843231271)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 260x208 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £5.95 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.95 (66.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o lyfr lliw llawn yn cynnwys detholiad diddorol o bytiau llawn gwybodaeth a chwedlau, barddoniaeth a rhyddiaith yn adlewyrchu agweddau amrywiol ar fywyd ar y môr ac ar lan môr; i blant o bob oed. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A Welsh adaptation of a full-colour illustrated book comprising an interesting selection of informative snippets and magical myths, poetry and prose reflecting various aspects of life at sea and at the seaside; for children of all ages. An English version is available.
Daeth y gyfrol yma â llu o atgofion plentyndod ar draethau Pen Llŷn yn ôl i mi. Rwy’n tueddu i gymryd yn ganiataol fod pawb yn gwybod am fywyd y glannau ac am wefr y tonnau, ond nid dyna yw’r gwirionedd bob amser. Oherwydd hyn y mae’n braf cael cofnod o gyfnodau ac o brofiadau hanesyddol sy’n gysylltiedig â bywyd traethau.

Mae’n llyfr i’r teulu ei fwynhau ac i hel atgofion am asynnod bychain ar draethau Blackpool, darllen am Pwnsh a Siwan, 'Hen fwli cas yw Mr Pwnsh, yn colbio pawb â’i ffon fawr gref'. Gallwch chwerthin wrth gofio’r Tripiau Ysgol Sul a chnoi darn o roc nes bod eich dannedd yn sownd yn ei gilydd! Byddwch yn dotio at y lluniau a’r ffotograffau gwreiddiol sy’n llenwi’r llyfr ac yn tanio’r dychymyg, ac yn siŵr o werthfawrogi’r darnau barddoniaeth, gan feirdd amrywiol, sydd wedi’u cynnwys hwnt ac yma.

Bydd casglwyr cardiau post yn falch o ddarllen am eu hanes; ydach chi’n cofio’r cardiau stribed lluniau a blygai’n fach? Wyddech chi mai dim ond pum gair y caech chi eu hysgrifennu gyda stamp hanner ceiniog? Mi fyddwch yn dweud y drefn pan welwch y gyfres o gardiau Cymraeg sy’n gwneud hwyl ar ben y Gymraeg ac enwau lleoedd oedd yn anodd i ymwelwyr eu hynganu!

Gallwch ailadrodd y chwedlau sy’n ymwneud â’r môr, fel Dylan Ail Ton a Pergrin a’r Fôr-forwyn, a darllen am y Cloc Tywod, darn o waith ein prifardd Myrddin ap Dafydd.

Ewch allan i brynu’r gyfrol ac i flasu’r heli yn eich cartrefi ac yn yr ysgolion. Bydd y llyfr yn adnodd gwerthfawr ac yn destun sawl sgwrs ac yn gyfle ichi 'eistedd ar y tywod twym yn yfed y glesni, ein llygaid newynog yn syllu’n awchus ar fwrdd y môr'.

Eirlys Eckley

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
It's Wales: Welsh Pirates
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Supertaten: Llysiau yn y ...
Sue Hendra
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch