Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ms Swyn ar yr Awyr
Terence Blacker
ISBN: 9781843231295 (1843231298)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Rhian Pierce Jones.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 182x125 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Ms Wiz Goes Live, stori ddifyr am Ms Swyn yn defnyddio ei doniau hud anhygoel i gludo dwy ferch i fyd y teledu, gan roi noson o hapusrwydd i aelodau eu teulu; i ddarllenwyr 8-11 oed. 18 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Ms Wiz Goes Live, an entertaining story about Ms Swyn who uses her amazing magical powers to take two girls on a journey into the world of television, giving one family an evening of happiness; for 8-11 year old readers. 18 black-and-white illustrations.
Cawn gipolwg ar fywyd yng nghartref y Jonesys yn Miss Swyn ar yr Awyr. Down i adnabod Caryl a Stwnsha Fach ac i glywed am anhapusrwydd Mrs Jones, sy’n wraig tŷ rwystredig, a Mr Jones sy’n chwilio am waith. Mae Mr Jones yn gafael yn ei wraig ac yn awgrymu noson allan. 'Ond pwy edrychith ar ôl y plant?' meddai Mrs Jones, a dyna ddechrau antur go enbyd i Caryl a Stwnsha Fach!

Daw Ms Swyn i warchod y plant. Mae sôn ei bod yn wrach, yn Gyfryngwr Paranormal, yn gyn-athrawes sy’n gwneud triciau hud, ac yn cadw llygoden fawr i fyny’i llawes! Tra bydd y Jonesys yn gloddesta, mae Ms Swyn a’r plant yn gwneud eu hunain yn fach ac yn camu i mewn i’r teledu gan gychwyn sawl antur anhygoel!

Cafodd Gari Geiriau wybod ar Sioe Fi Fawr sut y cafodd Stwnsha ei henw anghyffredin pan afaelodd hi yn ei drwyn a’i wasgu’n galed. Wrth ddarllen y newyddion, cafodd Ms Swyn ddigon ar glywed newyddion drwg a mynd ati i greu ei newyddion hapusach ei hun. A chafodd Caryl gyfle i fod yn seren y sgrin mewn drama gyfnod o oes Fictoria!

Beth sy’n digwydd i’r plant dan ofal Ms Swyn? Fyddan nhw'n llwyddo i ddod allan o’r teledu’n ddiogel? Sut noson allan gafodd Mr a Mrs Jones? Darllenwch ymlaen i ddarganfod y gwir!

Eirlys Eckley

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch