Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwahardd Ms Swyn
Terence Blacker
ISBN: 9781843231301 (1843231301)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Tony RossAddaswyd/Cyfieithwyd gan Rhian Pierce Jones.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 182x125 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Ms Wiz Banned, stori ddifyr am Ms Swyn, gwraig ryfeddol sy'n defnyddio ei doniau hud anhygoel i ofalu am ysgol am wythnos, gyda chanlyniadau trafferthus; i ddarllenwyr 8-11 oed. 16 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Ms Wiz Banned, an entertaining story about the amazing Ms Swyn who uses her incredible magic powers to run a school for a week, with troublesome results; for 8-11 year old readers. 16 black-and-white illustrations.
Nid yn aml y byddwch yn clywed am bennaeth ysgol sy’n cael gwaharddiad am ddysgu plant i ganu rap yn y gwasanaeth, ac am fod mor anghyfrifol â gadael i ddisgyblion Blwyddyn 5 hedfan fel colomennod er mwyn cael golwg llygad-deryn o’u tre. A hyn i gyd yn digwydd ar yr un diwrnod yr oedd athro digywilydd arall wedi mynd â Blwyddyn 6 ar daith maes i Ynys Sombrero yn y Caribî am y dydd, a hynny heb ymgynghori â neb. Oedd rhieni’r plant wedi rhoi eu caniatâd? Nac oeddent, debyg iawn.

A phwy oedd yr ynfyten anhygoel oedd i fod i ofalu am blant Ysgol Tudwal Sant, a glynu at reolau Iechyd a Diogelwch yr Awdurdod Addysg? Wel, ie, wrth gwrs – ein hen ffrind, Ms Swyn, Cyfryngwr Paranormal (dewines i chi a fi – a chyda llaw, onid ‘Cyfryngwraig’ neu o leiaf ‘Cyfryng-ydd’ Paranormal y dylid ei galw?).

Rydych chi’n siŵr o fod wedi clywed am Ms Swyn yn barod, pan oedd hi’n athrawes gyflenwi oedd yn defnyddio’i swynion i ‘helpu’ disgyblion i ddysgu. Ond weithiau, nid oedd pethau’n digwydd yn union yn ôl canllawiau’r Cwricwlwm Cenedlaethol a Chanllawiau Hyfforddi Athrawon, er bod y plant yn cael sbri rhyfeddol. Felly, pan ganodd y tebot un bore yn ei chartref tra oedd Ms Swyn yn disgwyl i’r ffôn ferwi, roedd hi’n ffaelu â chredu bod yr Arolygwr Ysgolion o ddifri am iddi gymryd lle’r prifathro mewn argyfwng. Ac roedd yr Arolygwr yn ei rhybuddio: 'Dim gormod o hud, iawn?'

Yn anffodus, ni allai Ms Swyn ddibynnu ar ei staff, Miss Hudolus a Mr Gwyddon, i beidio â defnyddio swynion i roi i’r disgyblion brofiadau cwricwlaidd eang a chyfoethog – rhai mor eang, yn wir, nes i'r disgyblion fethu â dychwelyd o’u hynys drofannol. Mae’r Arolygwr yn colli ei limpin ac yn gwahardd Ms Swyn o’r ysgol am byth. Ond er mwyn achub y plant, rhaid iddi gael at offer arbennig sydd yn stafell ddosbarth Blwyddyn 5.

O, diar mi bach, dyna i chi benbleth, ac os ydych chi am ddarganfod sut y datrysodd Ms Swyn ei phroblem hudolus, bydd jyst rhaid i chi brynu’r llyfr. Ac mae lluniau doniol Tony Ross yn gweddu’n berffaith i gywair tafod-mewn-boch y stori.

Ann Saer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch