Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Blits - Dyddiadur Edie Benson, Llundain 1940-1941
Vince Cross
ISBN: 9781843231356 (1843231352)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Eigra Lewis Roberts.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 179x129 mm, 158 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o Blitz, dyddiadur merch ddeuddeg oed yn disgrifio bywyd yn Llundain rhwng Gorffennaf 1940 hyd Ebrill 1941 pan ddioddefodd y ddinas fomio dwys; i ddarllenwyr 9-12 oed. 9 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Blitz, the diary of a twelve year-old girl describing life in London from July 1940 to April 1941 when the city suffered severe bombing; for 9-12 year-old readers. 9 black-and-white illustrations.
Dyma nofel sy’n gymysgedd perffaith o hanes a ffuglen, ac yn ffordd lwyddiannus iawn o gyflwyno hanes i bobl ifanc. Yma cawn ddyddiadur merch ddeuddeg oed yn Llundain yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac yn sgil hynny cawn ein cyflwyno i holl nodweddion bywyd yn y cyfnod hwnnw, pethau fel llochesi Anderson, y dogni a’r masgiau nwy, yn ogystal â holl ing a thrallod colli pobl agos a chydnabod, a’r ofn beunyddiol wrth i’r awyrennau ddynesu a’r bomiau’n disgyn.

Mae addasiad Eigra Lewis Roberts yn hollol rwydd, llithrig a naturiol, ac mae’r nodiadau hanesyddol yn y cefn yn werthfawr ac yn ddefnyddiol eithriadol. Ni chredaf i mi ddarllen crynodeb mor gyflawn ac eto mor hawdd i’w ddeall o hanes yr Ail Ryfel Byd yn unlle, ac mae’r crynodeb hwn yn ogystal â’r rhestr dyddiadau a’r darluniau yn gwneud y llyfr yn ddeunydd addysgiadol o’r radd flaenaf.

Yn ogystal â bod yn nofel hanesyddol, mae hi hefyd yn nofel sy’n cyflwyno stori dda ac anturus, yn ogystal â phob math o emosiynau. Cawn stori antur wrth i Edie a’i brawd ddianc yn ôl i Lundain o’u lleoliad ‘diogel’ yng nghefn gwlad, a chalon y darllenydd, fel y plant, yn y gwddf rhag ofn iddynt gael eu dal. Mae’n stori sy’n pendilio o un emosiwn i’r llall hefyd, ac yn stori tu hwnt o drist ar adegau, megis pan fo’r tad, sy’n ddyn tân, yn torri i lawr i grio o flaen ei ferch oherwydd yr erchyllterau a welodd.

Mae’r ymdeimlad o hurtrwydd rhyfel i’w gael yn gryf yma – a’r cwestiwn ‘pam y lladd diangen’ yn nofio’n gryf ar yr wyneb. Dyma nofel sy’n dangos yn glir pam y mae darllen ffuglen mor bwysig i blant – mae’n cyflwyno profiadau mewn ffordd mor real ac agos-atoch, ac eto’n cyflwyno cysyniadau ehangach hefyd iddynt gnoi cil arnynt.

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Sera Jones o Glynarthen i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dylai pawb ddarllen y llyfr hwn i gael tipyn o wybodaeth am y cyfnod. Fy hoff gymeriad oedd Edie achos mae hi'n fusneslyd ond mae hi'n dal i fod yn ffrind i bawb. Fy hoff ddarn yw pan oedd Edie wedi mynd i gartref ei modryb ac wncwl Fred a chlywed sŵn rhywun yn siarad ar y ffôn. Mae'n llyfr gwych a byddwn yn argymell i bawb yn y dosbarth ei ddarllen."
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch