Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Clwb Cysgu Cŵl yn Sbaen, Y
Narinder Dhami
ISBN: 9781843231363 (1843231360)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2002
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Lewis.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £3.50 
Ein Pris: £1.00 
Rydych yn Arbed: £2.50 (71.4%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Sleepover in Spain, stori ddifyr arall am bump o ferched bywiog yn rhannu hwyl a helynt ar wyliau ysgol yn Sbaen; i ddarllenwyr 9-11 oed.

A Welsh adaptation of Sleepover in Spain, another entertaining story about five lively girls sharing fun and trouble on a Spanish school holiday; for 9-11 year old readers.
Fedr Ali, Sam, Ffion, Sara a Meleri ddim aros i fynd i wersyll gwyliau yn Sbaen ar drip sydd wedi ei drefnu gan eu hysgol. Y pump yma yw aelodau’r Clwb Cysgu Cŵl ac mae’r syniad o gynnal y Clwb mewn gwlad dramor yn apelio’n fawr atynt.

Pa le bynnag mae’r criw yma o ferched yn mynd mae yna helynt yn eu dilyn, ac wrth gwrs nid yw’r ffaith eu bod yn Sbaen yn gwneud unrhyw wahaniaeth. O’r munud y cyrhaeddant y gwersyll mae Sam (yr un fwyaf cwerylgar o’r criw) yn llwyddo i wneud gelynion o griw o ferched o Sbaen. Bob tro mae’r clwb yn ceisio cynnal cyfarfod mae pethau'n mynd o’i le, ac mae’n ymddangos mai’r merched o Sbaen sy’n gyfrifol am hynny.

Un teitl yw hwn mewn cyfres wedi ei hanelu at ferched 8–11 oed. Mae’r stori’n ddigon difyr, er y gallai fod wedi ei lleoli mewn unrhyw ran o’r byd lle mae’r haul yn gwenu gan nad ydym yn cael prin ddim gwybodaeth am Sbaen. Ceir hefyd deimlad bach annifyr ynglŷn ag agwedd y pump tuag at Alana Palmer (neu Alana Banana fel y galwant hi). Mae eu hymddygiad yn ymylu ar fod yn fwlio, a hynny heb i Alana wneud dim i haeddu hynny – yn wir, nid yw Alana yn agor ei cheg trwy gydol y llyfr!

Sut bynnag, mae’n siŵr y bydd y llyfr hwn, fel y gweddill o’r gyfres, yn apelio at nifer o’n darllenwyr ifanc.

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Clwb Cysgu Cŵl, Y: ...
Sue Mongredien
£1.00
 
Prynwch
Clwb Cysgu Cŵl, Y: ...
Fiona Cummings
£1.00
 
Prynwch
Cyfres y Bobinogi: Cawl ...
Elen Rhys
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch