Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tomos, Neli Ann a Marged - Llyfr 7 o Helyntion Tomos a Marged
W. J. Gruffydd
ISBN: 9781843231448 (1843231441)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 174x119 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Seithfed cyfrol o wyth stori fer ddoniol gan awdur poblogaidd am y pâr ffraeth a diniwed Tomos a Marged, eu cymdogion a'u cydnabod. 6 llun du-a-gwyn.

A seventh volume of eight humorous short stories by a popular author about the witty and innocent couple Tomos and Marged, their neighbours and acquaintances. 6 black-and-white illustrations.
Fe fydd dilynwyr y gyfres yn falch o weld fod y seithfed gyfrol o hanesion Tomos a Marged bellach wedi gweld golau dydd. Rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi fy ngeni pan gyhoeddwyd y rhai cyntaf.

Anelir y gyfrol at ‘yr hen a’r ifanc’, ac fe ddylent gael blas ar ‘ffraethineb cartrefol a doniolwch diniwed’ y straeon. Yn y gyfrol hon mae Tomos yn treulio cyfnod mewn cartref ‘Confa Lescent’. Yno, yn ogystal â chyfarfod dau gyfaill direidus o’r enw Loffti a Stalin, daw ar draws gwraig weddw o’r enw Neli Ann sy’n cymryd ffansi ato; mae yntau yn ei ddiniweidrwydd yn cynhesu ati hithau. Cwyd gweddill yr helyntion yn sgil y sefyllfa sylfaenol hon.

Un o benderfyniadau cyntaf unrhyw awdur, debygwn i, yw ymhle i osod ei stori mewn amser – a dyna un o fy mhroblemau mawr i gyda’r gyfrol hon; ymddengys fod yr awdur yn disgwyl i ni deithio’n feddyliol rhwng dechrau’r 21 ganrif a dechrau’r ugeinfed. Does dim i awgrymu nad yw’r straeon wedi eu gosod yn y presennol, neu’n sicr rhywle yn chwarter olaf yr ugeinfed ganrif – mae sôn am briodas y prins a mynd am bryd chinese. Ond does dim dwywaith nad yw meddylfryd diniwed, capelyddol, eithafol o wledig yn deillio o ryw gyfnod rhwng y ddau ryfel byd. A fyddai rhywun o gyfnod bwyd chinese, newydd fod yn y pictiwrs am y tro cyntaf? Rhywun tua oed yr addewid oedd wedi byw trwy oes aur y pictiwrs? Ac o fod wedi eistedd yn y gallery yn gweld diwedd y ffilm fer (ffilm gowbois) cyn gweld y brif ffilm? Dwy oes wedi eu cymysgu’n lân. A heb fynd i storm o gywirdeb gwleidyddol – dyw cyfeirio at bobl dywyll fel goliwogs ddim wedi cael ei wneud heb sôn am gael ei dderbyn ers y rhan orau o ddeng mlynedd ar hugain.

Efallai mai brychau bychain yw’r rhai hyn – ond os nad ydych chi’n edrych ar ôl y brychau mae’r trawst yn edrych ar ei ôl ei hun. Ac mae arna i ofn fod hyn wedi difetha’r gyfrol hon i mi, hynny a’r ffaith fod y ‘ffraethineb cartrefol’ yn denau, a’r doniolwch diniwed mor ddiniwed nes ei bod hi’n anodd credu at bwy yr anelwyd y gyfrol. Hen? Ifanc? Wn i ddim. Does ond gobeithio y bydd hen gyfeillion Tomos a Marged yn falch o’u gweld nhw eto.

Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Trydydd Peth, Y – ...
Siân Melangell Dafydd
£6.99
 
Prynwch
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
£7.99
 
Prynwch
Bitsh! - Gwobr Goffa ...
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch