Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Trwyn Mewn Llyfr: Dim Actio'n y Gegin!
Siân Lewis
ISBN: 9781843231561 (1843231565)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Chris GlynnAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x131 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori fywiog ar ffurf cwpledi odledig yn darlunio hanes athro drama gwallgof sy'n dysgu dosbarth o blant i gymryd arnynt fod yn anifeiliaid, er mawr siom i staff cegin yr ysgol; i ddarllenwyr 7-9 oed. 45 llun du-a-gwyn. Argraffwyd yn gyntaf yn 2002.

A lively story set in rhyming coulets, the antics of a mad drama teacher who teaches a class of pupils to be animals, to the dire disappointment of the school canteen staff; for 7-9 year-old readers. 45 black-and-white illustrations. First published 2002.
Stori ddoniol iawn yw hon am ddisgyblion dosbarth Miss Preis yn Ysgol Pwllmawn, sy’n cael gwersi actio gan Llywelyn Myn-brain. Ond nid actor cyffredin yw Llew! Actio anifeiliaid, yn realistig iawn, mae’r plant a’r athrawes dan arweiniad Llew. Er eu bod nhw wrth eu bodd ac yn mwynhau’r gwersi, nid pawb o’r staff sy’n cytuno ei fod yn syniad da! Beth sy’n digwydd yn y gegin ar ddydd Iau? Wel, mae’n rhaid i chi ddarllen y stori wallgo hon i gael yr ateb!

Fe wnaeth disgyblion Dosbarth 2 yn Ysgol Pontrhydfendigaid fwynhau’r stori’n fawr iawn gan ei bod mor ddoniol. Hefyd roedd y lluniau hwyliog a chlir yn eu denu (er y byddwn i wedi hoffi gweld lluniau lliw yn bersonol).

Ond nid dyna’r cyfan – nid yn unig y mae’r awdur Siân Lewis wedi ysgrifennu stori fywiog a doniol ond llwyddodd i fynegi’r cyfan ar ffurf mydr-ac-odl. Mae hyn yn ychwanegu at hwyl y llyfr. Mae'n llyfr addas ar gyfer plant 6 i 9 oed.

Yn ddi-os, dyma lyfr i roi gwên ar wyneb!

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Trwyn Mewn Llyfr: ...
Siân Lewis
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch