Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Mordaith ar y Titanic - Dyddiadur Margaret Anne Brady, 1912
Ellen Emerson White
ISBN: 9781843231646 (1843231646)Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2003
Cyhoeddwr: Gomer
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Eigra Lewis Roberts.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 130x179 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ad-argraffiad o addasiad Cymraeg o Voyage on the Great Titanic, dyddiadur merch 14 mlwydd oed yn sôn amdani'n cael ei dewis yn gyfeilles i wraig fonheddig Americanaidd ac am drychineb eu mordaith i'r Amerig ar fwrdd y Titanic, ynghyd â rhai manylion hanesyddol am y fordaith. 22 ffotograff du-a-gwyn ac 1 map. Cyhoeddwyd gyntaf Tachwedd 2002.

A re-edition of a Welsh adaptation of Voyage on the Great Titanic, the diary of a 14 year old girl as she recalls being chosen as companion to an American lady and the tragedy of their voyage to America on board the Titanic, together with some historical facts about the voyage. 22 black-and-white photographs and 1 map. First published in November 2002.
Mae trychineb suddo’r Titanic wedi bod yn destun nifer o lyfrau, lluniau a ffilmiau erbyn hyn, ond mae’r dyddiadur hwn – a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan ferch ifanc a oedd ar fwrdd y Titanic – yn rhoi golwg newydd ar hen stori sy’n dal i ddenu plant ac oedolion. O gael Margaret Anne Brady yn llygad-dyst sy’n dweud yn union beth a ddigwyddodd ac, yn bwysicach fyth, yn dweud sut roedd hi’n teimlo, mae’r darllenydd hefyd yn dod yn fwy ymwybodol o drychinebau personol a oedd ynghlwm wrth y drasiedi fawr hon.

Ond mae’r dyddiadur yn fwy na chronicl o hanes y Titanic; mae hefyd yn rhoi darlun i ni o hanes personol merch ifanc o’r dosbarth gweithiol ar droad y ganrif ddiwethaf. Hanes digon trist ydyw hefyd; caiff Margaret a’i brawd William eu gadael yn amddifad, a phan gaiff Margaret ei chymryd yn wael, rhaid i’w brawd ei gadael mewn Cartref i Ferched Amddifad. Drwy gyfrwng ffurf y dyddiadur ac addasiad ardderchog Eigra Lewis Roberts, down i deimlo’n agos iawn at Margaret ac ymddiddori yn ei hanes personol hi. Caiff ofal gan un o’r Chwiorydd sy’n rhedeg y cartref, fel ei bod yn raddol yn magu hyder ac yn dechrau ymddiddori mewn llyfrau a barddoniaeth. Penderfyna William gymryd gwaith ar long sy’n mynd i America, a daw cyfle i Margaret ei ddilyn rai blynyddoedd yn ddiweddarach drwy fod yn gymdeithes i Mrs Carstairs, Americanes gyfoethog sy’n teithio’n ôl i America ar long newydd y Titanic heb ei gŵr.

Gan fod Margaret Anne yn aelod o’r dosbarth gweithiol, cawn ryfeddu gyda hi wrth iddi gamu i fyd cwbl wahanol y dosbarth uchaf: byd o ffrogiau sidan, esgidiau sgleiniog anymarferol a danteithion blasus o bob math. Cawn fanylion yr ystafell yn y gwesty lle mae’n aros cyn mynd ar fwrdd y Titanic, ac yna ddisgrifiadau byw o’r llong anferth ei hun.

Ar y fordaith, mae Margaret yn ymserchu mewn stiward ifanc o’r enw Robert sy’n gofalu amdani hi a Mrs Carstairs. Yn anffodus, bu’n rhaid iddo aros ar y Titanic wrth iddi suddo. Llethir Margaret gan euogrwydd am iddi gael ei hachub, ac wedi cyrraedd Boston gorwedda ar fainc ger y swyddfa longau, lle daw ei brawd, William, o hyd iddi.

Mae’r dyddiadur ei hun yn drysor, ond y mae yma fwy na hynny o fewn cloriau’r llyfr, sef Epilog yn rhoi gweddill hanes Margaret Anne Brady; Nodyn Hanesyddol gwerthfawr sy’n rhoi cefndir cymdeithasol y cyfnod a chefndir adeiladu’r Titanic; ffotograffau a darluniau’n ymwneud â’r Titanic a dyddiadau perthnasol i’r drychineb. Mae’r rhain i gyd yn rhoi darlun cyflawn i’r darllenydd ac yn gwneud y llyfr yn adnodd arbennig iawn i bawb sy’n ymddiddori yn hanes y llong.

Elin Meek

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Iesu'r Ffrind
Gwyn Rhydderch
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Hedgehog Book, The
Hugh Warwick
£9.99
 
Prynwch
Plant
Midnight Swan, The
Catherine Fisher
£6.99
 
Prynwch