Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Clwb Cysgu Cŵl, Y: Ar Garlam
Fiona Cummings
ISBN: 9781843231653 (1843231654)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Lewis.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x131 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o Sleepover Girls on Horseback, stori ddifyr arall am bump o ferched bywiog yn rhannu hwyl a helynt wrth gynorthwyo i drefnu diwrnod o hwyl i gasglu arian tuag at ailsefydlu'r stablau lleol wedi iddynt gael eu llosgi i lawr; i ddarllenwyr 9-11 oed.

A Welsh adaptation of Sleepover Girls on Horseback, another entertaining story about five lively girls who share fun and trouble as they assist in organising a fun day to raise money to re-establish the local stables which has recently suffered a serious fire; for 9-11 year-old readers.
Dyma nofel arall allan o stabl ‘Y Clwb Cysgu Cŵl’ am griw o ferched sy’n cadw nicers a sanau glân, stori iasoer a brws dannedd yn eu cit cysgu ar gyfer achlysuron byrfyfyr cyffrous!

Maent yn carlamu i’r adwy i helpu Mrs Llywelyn, perchennog y stablau marchogaeth, pan welir mwg yn codi o’r stablau yn gynnar yn y bore. 'Dwi’n siŵr bod rhywbeth y gallwn ni wneud!' meddai Ali, a dyna gychwyn ar yr ymgyrch galed i gael cartref newydd i’r ceffylau cyn y gaeaf.

Syniad cyntaf y Clwb Cysgu oedd trefnu ffair sborion. Ali sydd yn cael y syniad o gasglu sborion diwerth a’u gwerthu i godi arian ar gyfer y stablau newydd; Ian, plentyn sy’n dioddef o barlys yr ymennydd ac yn marchogaeth yn gyson yn stablau Mrs Llewelyn, sy’n cynllunio’r posteri.

Er yr holl drefnu, a’r agoriad swyddogol, siom fawr oedd yn disgwyl y Clwb Cysgu. Ychydig iawn o bobl a ddaeth i’w cefnogi; roedd Ffi wedi gwneud llanast o ddosbarthu’r posteri ac i goroni’r cyfan roedd cryn amheuaeth bod yr M&Ms (y ddwy ferch erchyll yna!) wedi ceisio tanseilio cynlluniau’r Clwb Cysgu ac wedi difrodi’r posteri!

Ond diolch byth am famau! Cafodd mam Mel y syniad gwych o drefnu Diwrnod Hwyl Stabl, lle mae pawb yn cael cyfle i gwrdd â’r ceffylau, cynnal merlogampau a gweld y plant anabl yn marchogaeth eu hoff geffylau.

Bu tuchan a thasgu a threfnu a dosbarthu posteri, bu’n rhaid cadw llygaid barcud ar symudiadau’r M&Ms, ac roedd pawb yn poeni am y niferoedd a fyddai’n dod i’r achlysur. A fydd Ian yn cael marchogaeth ei hoff geffyl, Flach, ac arwain ei ffrindiau anabl i ganol y cae ar y diwrnod mawr? Pam roedd Alffi wedi bolltio’n rhydd a charlamu’n wyllt gyda Ffi ar ei gefn yn cydio’n ei fwng am ei bywyd? Beth oedd cyfraniad yr M&Ms i’r achlysur? Sut roedd papur Yr Herald wedi manteisio ar y diwrnod i greu penawdau diddorol a bachog? Pam roedd gwraig fusnes leol wedi dangos diddordeb mewn achub yr ysgol farchogaeth? A fydd Sbeisys Sita’n ailgodi stablau Ysgol Farchogaeth Mrs Llywelyn?

Darllenwch y llyfr rhag blaen i gael ateb i’r holl gwestiynau!

Eirlys Eckley

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Carys Mair Davies o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfrau i blant rhwng 8 a 10 oed yw straeon y Clwb Cysgu Cwl. Mae'r eirfa'n hawdd, ond ceir anturiaethau ym mhob un megis Ditectifs Cysgu Cwl a Y Clwb Cysgu Cwl yn Nhy Ali. Ni all neb ddiflasu ar y Clwb, ac yr wyf yn eu mwynhau yn arw; mae'r penodau'n ddiddorol a doniol."


Rhoddodd Kate A Glesni o Pontardawe i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'n stori gyffrous am griw o ferched sydd wastad mewn helynt! Mae'r stablau marchogaeth wedi llosgi lawr ac felly mae'r merched yn ceisio eu hachub. Hoff gymeriadau Kate a finnau oedd Ian ac Ali oherwydd roedd Ian yn dangos bod pobl sy'n llai ffodus na ni e.e. pobl neu plant anabl, yn gallu cael hwyl fel ni. Ein hoff ddarn o'r llyfr oedd pan roedd Ffi ar gefn Alffi, pan garlamodd i ffwrdd pan gafodd ofn y cŵn oedd yn ymladd."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Clwb Cysgu Cŵl, Y: ...
Narinder Dhami
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch