Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crisial y Pharo
Aled O. Richards
ISBN: 9781843231660 (1843231662)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddirgelwch gyffrous am fachgen a merch yn cael eu tynnu i mewn i gêm gyfrifiadur. Maent yn llwyddo i ddatrys pos er mwyn canfod crisial hud gan rwystro dewin creulon rhag dinistrio'r creaduriaid diniwed sy'n byw yn y cyfrifiadur; i ddarllenwyr 7-11 oed. 15 llun du-a-gwyn.

An exciting novel about a boy and a girl drawn into a computer game. They succeed in solving a puzzle in order to recover a magic crystal and prevent a cruel magician from destroying innocent creatures that live in the computer; for 7-11 year old readers. 15 black-and-white illustrations.
Dyma nofel sydd yn addas i bobl ifanc rhwng deuddeg a phymtheg oed. Yn y bennod gyntaf rydym yn dod i adnabod Pryderi'n dda; mae ganddo brawf mathemateg ac mae ei rieni wedi addo prynu cyfrifiadur iddo os yw’n gwneud yn dda yn y prawf. Yn anffodus nid oes gan ei rieni lawer o arian (er bod ei dad yn athro?), felly mae’n gorfod cael hen gyfrifiadur o siop Wncwl Harri. Ond mae’r cyfrifiadur yn un gwallus; mae cymeriadau byw ynddo, ac wrth agor rhaglen mae Pryderi'n rhyddhau un o’r cymeriadau drwg sydd am ddifa gweddill trigolion y cyfrifiadur a malu’r cyfrifiadur. Mae Pryderi'n cyffwrdd y sgrin ac yn cael ei dynnu i mewn i’r cyfrifiadur gan Gafron y corrach a’i dasg o hynny ymlaen yw achub y cymeriadau rhag Swriel, y cymeriad drwg.

Teimlaf fod y plot braidd yn anghredadwy oherwydd ei fod mor afrealistig. Er hyn, roedd yn bleser darllen y nofel oherwydd fod y stori'n symud mor gyflym.

Mae arddull yr awdur yn ardderchog oherwydd ei fod yn syml ac yn ddarllenadwy. Mi fyddaf yn sicr yn darllen mwy o lyfrau gan Aled O. Richards. Hoffwn y ffordd y gwnaeth ef bortreadu’r cymeriadau dynol gan eu bod yn gredadwy iawn, megis ei dad yn athro gyda ffeiliau ym mhobman ac yn methu trwsio’r cyfrifiadur er ei fod yn cymryd arno ei fod yn gallu.

Mae ychydig o ddarluniau bychain yn y nofel ac maent yn ddigon deniadol. Er bod y llun ar y clawr yn lliwgar a deniadol ac yn tynnu sylw, efallai y byddai llun mwy perthnasol i’r stori wedi bod yn fwy addas ac y byddai un mwy cyfoes yn tynnu mwy o bobl i’w ddarllen. Byddwn yn sicr yn argymell y llyfr hwn i berson sy’n hoffi ffuglen.

Moi Elis Dafydd
(12 oed)

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch