Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pwy Fase'n Meddwl? Hunangofiant David Meredith
David Meredith
ISBN: 9781843231844 (1843231840)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.95 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £4.95 (55.3%)   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant David Meredith, o'i blentyndod yn Aberystwyth i'w swyddi cyffrous ym maes cysylltiadau cyhoeddus, yn arbennig ym myd teledu o gyfnod sefydlu HTV hyd lwyddiannau diweddar S4C. 83 ffotograff du-a-gwyn a phortread gan Kyffin Williams.

The autobiography of David Meredith, from childhood in Aberystwyth to high-profile jobs in the field of television public relations from the establishing of HTV to the present success of S4C. 83 black-and-white photographs and a portrait by Kyffin Williams.
Mae’r geiriau, 'Y Pab a minnau, Sgwâr Sant Pedr, Rhufain' dan un o luniau’r llyfr hwn yn fy atgoffa nid yn unig o’r hen jôc sy’n gorffen gyda’r cwestwn, 'Pwy ydi’r dyn yna ar falconi’r Vatican efo Dai?', ond hefyd yn gosod y cywair ar gyfer y gyfrol hunangofiannol hon!

Cynaeafir rheseidiau o bobl o wahanol raddau o enwogrwydd i sgubor ei dalennau, ac arwyddocâd y teitl hyd y gwelaf i yw ei bod yn rhywfaint o syndod i’r awdur fod bachgen o aelwyd gyffredin Gymraeg wedi ei freintio â’u cwmni. Er y mae yn cydnabod mai trwy rinwedd ei swydd y daeth ar draws llawer o’r enwogion sy’n amrywio o Tom Jones i Huw T. Edwards, o Anthony Hopkins i’r Arglwydd Harlech ac o Eartha Kitt i Bill Clinton.

'Pe bawn i wedi aros ym myd dysgu neu ym myd twristiaeth [lle y dechreuodd weithio], ni chredaf y byddwn fyth wedi cyfarfod â’r cymeriadau y cyfarfûm â hwy . . .' meddai. Ac oherwydd mai trwy ei waith y daeth o fewn hyd braich i nifer o’r lleng o bobl y cyfeiria atyn nhw, ni all ei adnabyddiaeth weithiau fod yn ddim ond ymylol. Ond pa mor frysiog bynnag y cyfarfyddiadau, y mae gan David Meredith y ddawn i odro straeon digon difyr ohonynt – a does yr un yn rhagori ar honno am ei sgwrs â Barry Humphreys ('Dame Edna Everidge') mewn tŷ bwyta yng Nghaerdydd. 'Ydych chi’n dod i weld fy sioe i?' holodd Humphreys. 'Alla i ddim,' atebodd yr awdur. 'Rhaid imi fynd adre i ogledd Cymru. Mae’n iâr i’n sâl!'

Ymddengys bod awch yr awdur am bobl yn nhoriad ei fogail – wrth sôn am ei blentyndod yn y pedwar degau, cyfeiria at ymweliadau gwŷr hynod fel George M. Ll. Davies ag aelwyd ei weinidog o dad. 'Oedd, roedd ein tŷ ni yn fwrlwm o fywyd ac yn gyrchfan i ffrindiau a theulu o bell ac agos,' meddai wrth ddarlunio magwraeth yn brothio o ddiwylliant a gwerthoedd.

Tynghedwyd David Meredith ei hun i genhadu efengyl go wahanol fel swyddog cysylltiadau cyhoeddus i HTV yn gyntaf ac S4C wedyn – ac y mae’n parhau â’r genhadaeth honno gydag arddeliad yn y gyfrol hon. Efallai i HTV ac S4C ei fendithio ef â phrofiadau difyr ond bu yntau, yn ei dro, yn was triw, effeithiol a chyda’r mwyaf egnïol iddynt hwythau, fel y gwyddom ni bobol y wasg.

'Grŵp o bobol ifanc ddawnus a brwd â’u gwreiddiau’n ddwfn yng Nghymru a Gorllewin Lloegr,' yw ei grynodeb o gonsortiwm HTV. 'Cewri oedd cyfarwyddwyr Harlech,' meddai. Dylai wybod – bu’n dyst i flynyddoedd ffurfiannol HTV ac, wedyn, yng nghanol ymdrech y cwmni i gadw’r drwydded deledu Gymreig wyth mlynedd yn ddiweddarach. Tebyg mai’r adran hon a’r adran sy’n sôn am ei fagwraeth yw’r rhai mwyaf diddorol yn y cofiant.

Mae llawer o’r sôn yn y rhan am S4C yn ymwneud â helfeydd Oscars a gwobrau gwyliau ffilm rhyngwladol gyda’r ganmoliaeth eto yr un mor hael ac anfeirniadol – fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan ddyn PR. Does dim angen dweud pwy fase’n meddwl am hynny!

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Meg Elis o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Bellach, nid cofiannau pregethwyr sydd gennym, wrth i’r Cymry sylweddoli fod swyddi eraill ar gael; cynrychioli’r brîd newydd mae David Meredith wrth ysgrifennu yn ddifyr ddigon am ei yrfa mewn cysylltiadau cyhoeddus. Er….. Mae’r gwreiddiau yn gadarn yn yr hen Gymru gonfensiynol, er i’r awdur grwydro’r byd a chyfarfod â’r mawrion (heb fod yn brin o ddweud hynny wrthym ar bob achlysur, hefyd). Er bod yma hiwmor a digon o wybodaeth, mi fuaswn i wedi hoffi ’tae’r droed dipyn yn ysgafnach ar bedal myfïaeth. Ond wedyn, fe ŵyr y dyn be ydi P.R. da drosto’i hun, debyg."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch