Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
I Lawr Ymhlith y Werin
Aled Islwyn
ISBN: 9781843231899 (1843231891)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 175x120 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o wyth stori amrywiol gan awdur cyfoes poblogaidd yn darlunio pobl o wahanol alwedigaethau a haenau cymdeithasol yn gorfod dod i delerau ag argyfyngau personol.

An entertaining collection of eight diverse stories by a contemporary popular author depicting people from all walks of life and social groups having to come to terms with personal crisis.
Dyma gasgliad o straeon hynod ddifyr a darllenadwy gan un o awduron mwyaf poblogaidd a thoreithiog Cymru. Wyth stori gyfoes a geir a’u cefndir yn amrywiol. Lleolir un stori mewn taverna yng ngwlad Groeg, stori arall mewn tŷ cyngor difreintiedig ac un arall eto mewn tŷ tafarn yng Nghymru. Mae un stori wedi’i gosod yng Nghymru’r dyfodol lle mae’r cyfrifiadur, i bob golwg, yn rheoli bywydau. Mae’r cymeriadau hefyd yn amrywiol – myfyrwyr, cariadon, llofrudd a nifer o unigolion amheus os nad tra annymunol. Fel yr honna’r broliant, ‘ceir yma rywbeth fydd yn apelio at bawb sy’n hoffi stori dda’.

Ein byd ni heddiw sydd dan sylw. Hyd yn oed yn achos y stori sydd wedi’i gosod yn y dyfodol, un o brif faterion ein hoes ni – sef y berthynas rhwng y ddynolryw a’r dechnoleg a grëwyd ganddi – yw’r thema. Beth felly yw arwyddocâd y teitl? Oes yma awgrym fod yr awdur ei hun fel petai’n sefyll y tu allan i’r werin-bobl gyffredin, yn edrych arnynt oddi uchod? Ac os felly, pa argraff a gaiff ohonynt?

Nid yw rhywun yn cael closio at y cymeriadau yn y straeon hyn. Wrth gwrs, nid yw gofod yn caniatáu hynny fel arfer mewn stori fer. Ond wrth ddarllen gweithiau ambell awdur mae rhywun yn synhwyro ble mae cydymdeimlad yr awdur – â phwy y mae’n ymuniaethu. Mae gwragedd unig, dioddefus Kate Roberts yn enghraifft o hyn. Ond yn storïau’r gyfrol hon mae Aled Islwyn yn cadw hyd braich rywsut. Mae’r awdur fel petai am i’r amgylchiadau a’r cymeriadau lefaru trostynt eu hunain, ac yn hyn o beth mae’n gwneud defnydd ardderchog o ddialog – cyfrwng y bu’n feistr arno erioed. Bron na chlywch ef yn dweud, 'Wel, dyma sut le ydi’r hen fyd yma erbyn hyn. Beth wnewch chi ohono?' Nid chwerwder gŵr canol-oed sydd wedi diflasu a geir. Ac nid difaterwch chwaith, yn sicr ddigon. Yn hytrach, synhwyro siom a dadrith mae rhywun. Ac ar adegau ceir awgrym o feirniadaeth foesol yn ogystal.

Ond peidiwn â mynd yn rhy bell. Mae gan Aled Islwyn ddiddordeb cynnes mewn pobl, eu teimladau a’u trafferthion. Bu’r diddordeb greddfol hwn mewn pobl yn elfen amlwg iawn yn ei waith erioed – a rhoddodd ysgrifennu nofelau a storïau byrion gyfle iddo archwilio’r natur ddynol. Erbyn hyn, efallai fod yn ei waith rywbeth dwysach nag a geid yn y nofelau cynnar – gweledigaeth gŵr sydd bellach yn hen gyfarwydd â’r byd a’i helbulon, rhywun sydd wedi gweld y cyfan o’r blaen ond sydd, ar yr un pryd, yn amau a yw’r byd ‘I lawr ymhlith y werin’ yn well lle heddiw er gwaethaf manteision ein technoleg a’n moethusrwydd.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch