Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tewach Na Dŵr
Dylan Jones
ISBN: 9781843231950 (1843231956)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 176x125 mm, 280 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2002
Addasiad Cymraeg o Thicker than Water, nofel arswyd am ymholiadau meddyg ifanc i lofruddiaeth ei wraig yn ei arwain hyd at ddibyn gwallgofrwydd.

A Welsh adaptation of Thicker than Water, a horror story about a young doctor whose investigations into the mystery surrounding his wife's murder lead him to the brink of madness.
Nofel arswyd yw Tewach na Dŵr yn bennaf, un sy’n gyrru ias oer i lawr asgwrn cefn ac yn chwarae pob math o gastiau â’r dychymyg a’r meddwl. Mae’n llithio’r darllenydd ac yn ei ddal fel gwybedyn mewn gwe. Trwy gyfrwng y gwead celfydd, llwyddodd Dylan Jones i’m rhwydo i rannu gwewyr y meddyg, Sam Crawford, a pheri i mi deimlo ar adegau fy mod innau’n ymladd yr un frwydr fewnol. Ro’n i fel pe bawn i’n cael fy ngorfodi i amau pawb, i neidio i gasgliadau, ac i ysu am gael dial.

Mae’r edeuon o emosiynau yn plethu i’w gilydd – cariad, casineb, ofn, gobaith, siom, anobaith – ac yn fy atgoffa o nofelau seicolegol Ruth Rendell. Rhaid i mi gyfaddef, fodd bynnag, ei bod hi wedi gallu fy nghadw i ddyfalu hyd at y dudalen olaf sawl tro. Roedd gen i eitha syniad, tua tri chwarter y ffordd trwy Tewach na Dŵr, pwy oedd llofrudd Jo, er bod rhai elfennau o’r pam yn dal yn ddirgelwch imi ar y pryd.

Mae’r cymeriadu’n effeithiol iawn, a gwneir defnydd da o’r cymeriadau ymylol hyd yn oed. Er bod gen i stumog gref, wedi blynyddoedd o astudio llofruddiaethau a cheisio dadansoddi ambell un rhwng cloriau ac ar y teledu, roedd yr olygfa rhwng Sam a Phipps yn Ysbyty Eglwys Wen yn ddigon i godi’r cryd arna i:

‘Lledodd y wên yn sydyn. Nid oedd bosib iddi ledu rhagor, meddyliodd Sam. Ond lledu ymhellach a wnaeth, gan adael Sam i rythu’n gegrwth wrth i wefus Phipps hollti ar agor fel grawnwin goraeddfed. Treiglodd diferyn o waed coch i lawr tuag at ei ddannedd a chyfuno â’r poer i greu afonig o hylif melyn.’

A beth am y disgrifiad pwerus hwn o’r lladd mewn gwaed oer yn y maes parcio:

‘Clywyd sŵn crensian troëdig wrth i fetel fwrw yn erbyn concrid, ac ynghanol sŵn crafu metel a gwydr yn torri’n deilchion, clywodd Sam sŵn mwy prennaidd, sŵn rhywbeth yn hollti. Sŵn asennau Jeremy’n hollti fel coed tân.’

Ond nid yw’r arswyd gweledol i’w gymharu â’r arswyd mewnol, yr ofn o sylweddoli y gall yr amheuon sy’n blingo Sam gymylu ei reswm ac arwain i ddinistr.

Mae’n nofel gymhleth ac iddi arddull unigryw. Tasg anodd, yn sicr, oedd mynd ati i’w haddasu. Er fy mod i’n teimlo ei bod yn or-eiriog ar adegau ac y gellid bod wedi ystwytho peth yma ac acw, mae Rhiain Dafydd yn haeddu clod, nid yn unig am fentro, ond am lwyddo i gyflawni’r dasg honno. Rhoddodd liw ychwanegol ar yr addasiad gyda disgrifiadau fel ‘hefer o ben tost’, ‘mihifin mihafar’ a ‘llibin tegan’.

Un nodyn bach cyn gorffen. Go brin bod y llun clawr yn gwneud cyfiawnder â’r cynnwys. Oni fyddai wynebau dwy ferch, y naill yn syllu i lygaid y llall fel pe i ddrych, wedi bod yn fwy cydnaws a thrawiadol?

Eigra Lewis Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Chwalfa
T. Rowland Hughes
£9.99
 
Prynwch
Casglwr
Llion Iwan
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch