Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hogyn Syrcas
Mary Annes Payne
ISBN: 9781843232223 (1843232227)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2003
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 175x118 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2003
Nofel fer am dristwch bywyd bachgen ifanc sy'n chwilio am ddihangfa yn rhamant y syrcas wrth dyfu i fyny mewn cartref lle mae'r fam yn alcoholig a'r tad yn breuddwydio am wneud ei ffortiwn.

A heart-rending short novel about a young boy who wants to escape to the circus from a home where the mother is an alcoholic and the father dreams of making his fortune.
Mae naratif Hogyn Syrcas oll yn deillio o lygaid Geraint, bachgen wyth oed, syn baglu trwy fywyd anhapus ei fam ai dad; bodolaeth anffodus sydd ganddo ar y cyfan. Er hyn, mae Geraint iw weld yn blentyn digon hapus. Ei fam ai dad yw ei lygaid ai glustiau, a thrwyddyn nhw y mae bron pob profiad yn deillio. Eu profiadau hwy syn llywio trywydd y gwaith, gan blannuu hunain yn ddwfn iawn yn y plentyn, a blaguro yn ei gymeriad yn nes ymlaen yn y llyfr.

Cryfder Hogyn Syrcas yw ei fod yn cynnig profiad cathartig i unrhyw berson gafodd fagwraeth wahanol (bron pawb felly). Yr unig elfen syn peri ychydig o ansicrwydd i mi ywr ffaith nad ywr awdur, Mary Annes Payne, wedi cysoni elfennau canolog, megis Geraint yn gadael ei filltir sgwr mor fodlon, ac annhebygrwydd ei ffydd anysgytwol yn ei dad. Yn fyr iawn (80 tudalen), maer cyfan wedii ddarllen mewn fflach ar darllenydd hwn yn ansicr yn union i ba gyfeiriad oedd y llyfr yn ceisio mynd. Er hynny, efallai nad oes angen cyfeiriad ar gyfer nofel fer fodern ond, yn hytrach, gysonbwynt wrth gloi, ac y mae Hogyn Syrcas yn sicr yn gwneud hyn, am diddordeb yn nyfodol Geraint heb gael ei fodloni'n llwyr.

Ymfalcha Geraint yn ei ffugenw, sef Bastad Bach, syn anrheg gynnar gan ei fam ac yn arwydd weddol glir ir darllenydd nad yw popeth yn iach yn y cartref. Dawn amlwg yn fuan nad ywr tad yn ddyn cyfrifol iawn (a bod ganddo ffansi ledi or Wirral) a bod y fam yn yfed yn drwm. Maer tad yn diflannu'n aml, gan ymddangos o bryd iw gilydd gyda syniad newydd am sut mae gwellau bywydau a chanfod y llwybr uchel sydd, yn l y fam, yn arwain at Fenis, breuddwyd syn aros yn freuddwyd.

Does gan Geraint run syniad beth ydy Fenis, na llawer o syniad o ddim arall a dweud y gwir. Gan amlaf fei cyflwynir fel cymeriad cynfas gwag, gydag elfennau allanol ei fywyd cynnar yn toddi iw gilydd cyn crynhoi rai blynyddoedd yn ddiweddarach – dyfais naratif er mwyn cyflwyno sut mae Geraint wedi ymfodloni gyda bywyd teithiol y syrcas. Mae cymeriad Geraint yn diflannu ir cefndir braidd gydar digwyddiadau'n dod yn fwy amlwg nag ef, tipyn o dric gan mai trwy ei lygaid ef yn unig y gwelwn y stori yn dad-glymu. Hoffwn weld fwy o fywyd Geraint, a gobeithiaf taw pennod gyntaf o rywbeth mwy ydy Hogyn Syrcas.

Dafydd Prys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Elwyn Edwards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch