Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhywbeth i'w Ddweud - Detholiad o Waith Dyfnallt Morgan
ISBN: 9781843232254 (1843232251)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Tomos Morgan Fformat: Clawr Meddal, 210x144 mm, 308 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o waith Dyfnallt Morgan (1917-1994), bardd, darlithydd a darlledwr, yn cynnwys ysgrifau ac erthyglau yn olrhain ei fagwraeth ym Merthyr, bywyd myfyriwr yn Aberystwyth ac fel gwrthwynebydd cydwybodol, cyn darlithio a darlledu, gyda barddoniaeth yn cynnwys pryddestau 'Y Llen' a 'Rhwng Dau Fyd'. 64 ffotograff du-a-gwyn.

A selection of the work of Dyfnallt Morgan (1917-1994), poet, lecturer and broadcaster, comprising essays and articles tracing his upbringing in Merthyr, student life in Aberystwyth and as a conscientious objector, before lecturing and broadcasting, with poetry including his poems 'Y Llen' a 'Rhwng Dau Fyd'. 64 black-and-white photographs.
Jig-so o ddyn oedd Dyfnallt Morgan i'r rhai a’i hadwaenai fel cymeriad yn y pellter canol, megis. Caem wybod ei hanes fesul darn digyswllt, a’r gamp oedd gosod y darnau hynny yn eu lle. O’m rhan i, gwyddwn yn fras am ei fagu yng nghyffiniau Merthyr (ni chollodd na’r acen na’r ‘achan’, erioed), am ryw gyfnod amhenodol yn Tsieina, am ei gyswllt â’r BBC. Dysgais, wrth ddarllen un o ddramâu Pirandello mewn dosbarth dan ei ofal ym Mangor, am ei wybodaeth o Eidaleg. Ar ben hynny, roeddwn wedi pori yn ei ymdriniaeth â juvenilia T. H. Parry-Williams, Rhyw Hanner Ieuenctid, wedi gweld ei enw droeon yng Nghyfansoddiadau a Beirniadaethau’r Eisteddfod. Roedd yn rhan o ddodrefn Bangor Uchaf yn ystod fy nyddiau coleg (ac wedi hynny), yn cerdded yn benderfynol ar hyd Ffordd Garth Uchaf i'r Adran Efrydiau Allanol yn Ffordd y Coleg: mwstás camarweiniol o filwrol yr olwg, gwên, llygaid byw, ambarél, cyfarchiad i bawb.

Diolch, felly, i’w fab Tomos am osod y darnau hyn a llawer darn difyr arall yn eu lle ac am gyflwyno inni, yng ngeiriau ei dad, ddilyniant yr hanes diddorol ac amrywiol hwnnw. Drwy olygu destlus ac ambell air o esboniad, llwyddodd y mab i ateb cwestiynau na wyddwn sut i'w geirio.

Y darnau newydd sy’n glynu yn y cof, er hynny: teithio ar gefn beic bob cam o Benydarren i Aberystwyth, dysgu wrth draed Gwenallt, gwrthwynebydd cydwybodol yn herio’r drefn fel labrwr a gweithiwr ysbyty a gyrrwr ambiwlans. Mae Tomos yn neilltuo'r bumed bennod i drafod helynt pryddest 1953, stori na wyddwn fawr amdani, mwya’r cywilydd imi. Ymlaen wedyn i sôn am ddarlledu yn Gymraeg yn nyddiau’r rhaglenni byw, di-ail-gynnig a’r chwilio am iaith lafar addas i’r Gymru ranedig. Wedi siom y Rhyl yn 1953, buddugoliaeth wedyn ar y bryddest yn Sir Fôn bedair blynedd yn ddiweddarach, gyda’r darlun bythgofiadwy o’r dyn a oedd i gyf-weld y bardd buddugol yn gorfod cadw cyfrinach rhag ei gydweithwyr. Ac yna’r Dyfnallt a gofiaf, yn ddarlithydd coleg am ugain mlynedd olaf ei fywyd gwaith.

Rhaid diolch i'r mab, hefyd, am gasglu cerddi ac ysgrifau gwasgaredig ei dad at ei gilydd ar ddiwedd y gyfrol: gwaith y gallwn ei ddarllen gyda llygaid newydd, wedi darllen amgylchiadau eu creu. Bywyd a gwaith sydd yma, felly, ond wedi ei hydreiddio â chynhesrwydd sy’n llawer mwy na chymwynas.

T. Robin Chapman

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blodeugerdd o ...
 
£24.99
 
Prynwch
Seren Wen ar Gefndir Gwyn
Robin Llywelyn
£4.95
 
Prynwch
River Map
Jim Perrin
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch