Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwrach y Gwyllt
Bethan Gwanas
ISBN: 9781843232261 (184323226X)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 176x118 mm, 336 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Mehefin 2003
Nofel afaelgar gan awdures boblogaidd, wedi ei lleoli yn ardal Dolgellau heddiw, sy'n defnyddio iaith a delweddau cryfion i adrodd hanes gwrach ifanc yn dychwelyd i fro ei mebyd i ddial am gam a wnaethpwyd â hi yn y gorffennol. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003, a'r argraffiad newydd yn 2007.

A gripping novel by a popular author set in the Dolgellau area in present times which uses strong language and imagery to relate the story of a young witch who returns to her home area to seek revenge for past wrongs. Reprint; first published in 2003, and the new edition in 2007.
Nofel newydd – a chwip o stori. Ond rhybudd: oni bai eich bod chi'n fodlon cymryd naid sylweddol o ddychymyg, peidiwch â dechrau darllen. Da chi, peidiwch â difetha’r profiad o ddarllen y llyfr hwn drwy fynnu nad yw gwrachod yn bod. Mae gwrachod yn bod am o leiaf 336 o dudalennau, ac efallai y tu hwnt i hynny hefyd.

Dyna i chi Siwsi, merch ddeniadol, annibynnol, yn ei thri degau; artist cyfoethog yn byw ar ei phen ei hun – mae hi’n wrach. Mae ei ffrindiau Dorti, Cadi, Ann a Lowri yn wrachod hefyd, ond eu bod nhw wedi cael eu troi'n sgwarnogod ers canrifoedd! Mae Siwsi yn brif gymeriad cryf a chofiadwy – mae hi’n wrach nwydwyllt a phenboeth. Does yr un dyn yn ddiogel rhagddi hi a’i nwydau, ac os nad yw dyn yn plesio, ni fydd ei fywyd yn werth ei fyw – yn llythrennol felly!

Stori yw hon sydd â’i gwreiddiau yn yr erlid a fu ar wrachod yn yr ail ganrif ar bymtheg, yn ardal Dolgellau’n benodol, a sut mae hynny’n effeithio ar ddisgynyddion yr erlidwyr yn ogystal â’r rhai a erlidiwyd. Mae’n stori serch, yn stori antur, yn stori wyddonias. Mae ynddi elfennau hanesyddol, ond mae hi hefyd wedi ei gosod mewn tref gefn gwlad ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain – sy’n cynnwys sylwebaeth ar bopeth o’r mewnlifiad i Jonsi!

Mae’n amlwg fod cryn dipyn o waith ymchwil wedi mynd i mewn i greu’r gwaith yma a llwydda Bethan Gwanas, bron yn ddieithriad, i blethu’r hanes yn gwbl naturiol i wead y stori. Unwaith neu ddwy yn unig y mae’r darllenydd yn ymwybodol ei fod o neu hi yn cael gwers hanes: ffaith, dyddiad, dadansoddiad.

Er bod gwrachod yn bod, nid yw’r mwyafrif o bobl yn fodlon credu ynddynt na’u derbyn, felly mae tyndra cyson yn y stori rhwng y ddwy ochr i fywyd Siwsi a’i ffrindiau. Tyndra sy’n cael ei amlygu drwy gyfrwng Wendy ei ffrind ‘cyffredin’, ac yn fwy felly ei chymydog gwybodus Rhys y Dolddu. Mae Rhys yn ŵr hysbys, neu’n ddisgynnydd i un – roedd y gwrachod gwrywaidd yn dderbyniol, wrth gwrs. Fe ŵyr Rhys am gyfrinach Siwsi a’i pherthynas stormus â’i gyndadau, ac mae’n benderfynol o ddial eu cam a gwared pob gwrach o’r ardal unwaith ac am byth. Mae’r tynnu torch rhwng y drwg a’r da, neu rhwng y drwg a’r drwg – oherwydd does yr un garfan yn hoffus iawn – yn cadw’r darllenydd i fynd hyd at y tudalen olaf un.

Mae hon yn chwip o stori – ac mae’n werth ymroi i’w darllen a choelio mewn gwrachod am eisteddiad neu ddau, o leiaf.

Arwel Rocet Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Does dim byd tebyg i hon wedi bod o'r blaen! Nofel feiddgar, rywiol a bywiog yn adrodd stori Siwsi, gwrach sy'n dychwelyd ar ol tri chan mlynedd i ddial ar ddynion yn gyffredinol, ac ar un dyn yn arbennig. Dywed y clawr, 'Buffy the Vampire Slayer meets Y Stafell Ddirgel'! Mentrwch ei darllen!"


Rhoddodd Esyllt Nest Roberts o Bethesda i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Gwych! Doeddwn i ddim yn medru rhoi'r gorau i'w darllen hi. Dwi ddim wedi mwynhau nofel Gymraeg gymaint ers oes pys. Diolch, Bethan. (Pryd mae Gwrach y Gwyllt rhan 2 yn cael ei chyhoeddi?!) "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch