Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saeth: Modrwy Pwy?
Alan Durant
ISBN: 9781843232322 (1843232324)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mari George.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o The Ring of Truth, stori gyffrous am ddau ffrind yn canfod modrwy sy'n gysylltiedig â llofruddiaeth, ac sy'n defnyddio'r dystiolaeth i ddal cylch o ddihirod sy'n delio mewn cyffuriau; i ddarllenwyr 10-14 oed.

A Welsh adaptation of The Ring of Truth, an exciting story about two friends who find a valuable ring connected with a murder, and who use this evidence to uncover a circle of drug dealers; for readers aged 10-14 years.
Llyfr ar gyfer plant hŷn sy’n cael anhawster i ddarllen yw’r nofelig hon ac mae’i chynnwys yn addas i oed y darllenwyr. Mae’n stori antur gyfoes yn ymwneud â chyffuriau ac mae hynny i’w groesawu. Mae dau ffrind ysgol yn dod o hyd i fodrwy aur ond yn lle mynd â hi at yr heddlu mae’r arwres, Paula, yn gobeithio cael arian amdani er mwyn helpu’i brawd sy’n gaeth i gyffuriau. Mae hyn yn ei harwain i helbul gyda dihirod gan fod y fodrwy’n dystiolaeth i lofruddiaeth. Yn y diwedd mae popeth yn iawn, wrth gwrs a phawb ond y dihirod yn hapus.

Prif gryfder y stori yw fod Paula’n datrys y drosedd ac yn dysgu pethau amdani’i hun. Gwaetha’r modd, er bod yr awdur yn hoffi straeon dirgelwch lle mae cymeriadu’n bwysig, di-liw ac ystrydebol yw’r cymeriadau gan mwyaf. Hefyd mae’r stori’n denau a herciog ac ar brydiau’n afresymol, e.e. pan fydd Paula’n ceisio dianc drwy ddrws sydd newydd ei gloi o flaen ei llygaid. Byddwn wedi disgwyl gwell gan awdur mor brofiadol.

Seiliwyd yr addasiad ar dafodiaith Sir Gaerfyrddin, ond mae’r addasiad yn peri anesmwythyd fel “y’n ni” yn lle “ŷn ni” (byddai’n well gen i ddefnyddio’r acen grom i dangos fod y llafariad yn hir) a gwallau fel defnyddio “os” i ofyn cwestiwn (tud. 50) a “dw i ddim ofn y ffylied” yn lle “sdim ofn y ffylied arna i” (tud. 23) a “welais di” yn lle “welaist ti”(tud. 27). Dro ar ôl tro mae brychau o'r math yma'n ymyrryd â rhediad y stori gan ei gwneud yn fwy anodd i mi argymell y nofelig hon i’n disgyblion uwchradd, gwaetha’r modd.

Urien William

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Jibar
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch