Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Saeth: O Ddrwg i Waeth
Anthony Masters
ISBN: 9781843232339 (1843232332)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Catrin Evans.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Stalker, stori gyffrous am ferch ifanc sy'n cael eu thynnu rhwng ei theimladau at ddau gariad, ac sy'n poeni bod un ohonynt yn bygwth ei lladd; i ddarllenwyr yn eu harddegau.

A Welsh adaptation of Stalker, an exciting story about a young girl who is torn between her feelings for two boyfriends, and who is convinced that one of them is threatening her life; for teenage readers.
Stori fer iawn o ryw chwe mil o eiriau yw hon, wedi'i chyflwyno mewn ieithwedd digon syml ar gyfer yr arddegau ifanc.

Cawn gyfarfod Siân sy’n cael ei chaethiwo gan Siôn, ei chyn-gariad, cyn iddi gael ei hachub gan y bachgen newydd yn ei bywyd, sef Huw. Mae hi’n mynd gydag ef ar wyliau i Sir Benfro, ond yna mae ei hapusrwydd yn troi’n amheuaeth a braw pan mae’n derbyn nodyn bygythiol. Daw cymeriad newydd i’r stori sef Jake, hogyn lleol yr oedd Huw yn ei adnabod, hogyn y mae iddo orffennol amheus. A daw elfen bellach o ddirgelwch i’r stori pan gyflwynir y stelciwr.

Nid yw pethau yn union fel maen nhw’n ymddangos ar yr wyneb ac mae yna dipyn o droi a throsi yn y stori cyn i Siân deimlo’n hapus unwaith eto efo’i chariad. Ond pa un yw ei chariad erbyn hyn – Siôn, Huw neu Jake?

Mae hon yn stori weddol dderbyniol ac mae’r addasu a’r ysgrifennu yn y Gymraeg yn naturiol a diymdrech, ac ni cheir y teimlad o gwbl wrth ddarllen mai addasiad sydd yma.

Ond nid oes dim yn arbennig yn y stori i gyfiawnhau ei haddasu o’r Saesneg, er i’r awdur geisio cyfleu’r argraff ei fod yn gwneud pwynt pwysig wrth adrodd am ddigwyddiad o’i brofiad ei hun ar y dechrau. Ond siawns nad oes yna yng Nghymru erbyn hyn ddigon o awduron allai gynhyrchu straeon gwreiddiol o’r math yma heb ormod o ymdrech.

Elfyn Pritchard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cwm Rhyd y Rhosyn 1 (SCD2090)
 
£10.20
 
Prynwch
Dau Gi Bach (CD)
 
£8.99
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch