Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Jara
Gareth F. Williams
ISBN: 9781843232445 (1843232448)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2004
Nofel iasoer am griw o bobl ifanc yn dioddef profiadau brawychus o ganlyniad i gyfnod tywyll iawn yn eu gorffennol pan oeddent yn ymhél â gêm fwrdd sinistr a gipiodd eu diniweidrwydd, yn seiliedig ar gyfres ddrama deledu ar S4C.

A chilling novel about six young people who suffer terrible experiences as the result of a very dark period in their past when they meddled with a sinister board game which seized their innocence, based on an S4C television drama series.
Dyma awdur sydd wedi meistroli’r grefft o fachu sylw’r darllenydd o’r dudalen gyntaf. Agorir y nofel trwy ddyfynnu’r hen hwiangerdd 'Lleuad yn ola’,/ plant bach yn chwara’ ' a llinell o un o ganeuon Bruce Springsteen, 'There’s a darkness on the edge of town' gan greu darlun o dywyllwch ac arswyd ym meddwl y darllenydd yn syth. Defnyddia ddyfyniadau'n gelfydd drwy’r testun ac ar ddechrau tair rhan y llyfr i ddwysáu’r awyrgylch sinistr ac adeiladu’r tensiwn.

Dysgwn yn y Prolog fod chwech o blant tair ar ddeg oed wedi dod o hyd i hen gêm mewn adfeilion hen dŷ ar gyrion y pentref bum mlynedd ynghynt. Gyda’r cyfeiriadau at arogl ffiaidd yn glynu wrth eu ddillad ac ymddangosiad 'ffigwr tal, main a charpiog, ei wyneb yn wyn fel blawd', buan y cawn ein hargyhoeddi fod rhywbeth ofnadwy wedi digwydd a chawn ein hudo i ddarllen ymlaen er mwyn darganfod y cyfan.

Cosir ein chwilfrydedd ymhellach yn y bennod gyntaf wrth i ni gael disgrifiad o ddychweliad merch ifanc brydferth tua deunaw oed i’r pentref a’i hawydd i beidio cael ei hadnabod. Yn raddol datgelir mai Branwen yw ei henw hi a’i bod wedi cael y bai pan laddwyd ei chwaer fach Siân bum mlynedd ynghynt; o ganlyniad, roedd hi wedi cael ei hanfon i gartref yn Lloegr. Nawr mae hi’n benderfynol o gael gweddill y Criw, sef Seren, Meic, Emma a Rol, i ddweud y gwir am beth ddigwyddodd. Ar yr un pryd mae’n amlwg fod grymoedd goruwchnaturiol ar waith gydag ymweliadau achlysurol plentyn bach mewn cot law wlyb, felen yng nghwmni aelodau o’r Criw a sŵn chwerthin maleisus yn eu dilyn.

Wrth wau’r stori o gwmpas criw o bobl ifanc ar un o adegau mwyaf cyffrous eu bywydau, pan maent ar fin mentro oddi cartref am y tro cyntaf, fe sicrhaodd yr awdur gynulleidfa o ddarllenwyr yn eu harddegau hwyr. Llwydda i fynd i’w byd hwy ac adlewyrchu eu nwydau, eu gofidiau a'u diddordebau ac o’r herwydd mae rhai o’r disgrifiadau a’r iaith a ddefnyddir yn gwneud y nofel yn anaddas i bobl ifanc iau a phlant.

Os ydych yn hoff o nofelau Stephen King a ffilmiau arswyd megis Nightmare on Elm Street, yna Jara yw’r llyfr i chi. Dengys yr awdur yn ei gyfeiriadau at y rhain ei fod ef ei hun yn hen gyfarwydd â nhw, ond er iddo ddefnyddio dyfeisiadau’r genre yn helaeth, nid dynwarediad ystrydebol a geir yma ond nofel ddifyr gyda chymeriadau cryf, a'r cyfan wedi’i osod mewn cefndir Cymreig credadwy.

G. Mari Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhyfedd o Fyd
Gareth F. Williams
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: ...
Mari Stevens
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch